Akakucabangi ukubuyela eringini uMwelase, uthi engamane asize ukukhulisa ama-amesha

UBongani Mwelase

OKADONGA GUMBI

Kunesikhathi la uBongani “Cyclone” Mwelase wayethathwa njengomunye wabashayisibhakela abaphambili kuleli futhi ikusasa lakhe liqhakazile.

Kodwa waphoxa abaningi evele esilaxaza phansi isibhakela ekhala ngokuxhashazwa kwabashayisibhakela, ekubeni kwakusabhekwe lukhulu kuye.

Into eyagithandwa kakhulu ngaye indlela ayehiqhalaqhaka ngayo, ezigqaja ngekhona lakhe futhi ethanda ukubukisa ngembangi ngaphambi kwempi ngokuyingcofa ngamazwi.

Wayekweseka nasempini ukukhuluma kwakhe, ayiphendule umpushana imbangi, kuchazeke izihlwele.

Kodwa kuze kube manje uthi akasifisi isibhakela, emgabuyela kuso kuphela usuyosiza abashayisibhakela abasebancane ukubacebisa ngezinto ezithile.

“Ngiyawuthanda lo mdlalo, futhi ngiyazigqaja ngengakuzuza kuwo… angifisi ukuthi bese ngingcolisa lokho ngokubuyela kulo mdlalo.

“Ukuphela kwendlela engingabuyela ngayo esibhakeleni mhlawumbe kungaba wukuyoba wumqeqeshi, ngigxile kuma-amesha.

“Anginaso isineke njengabaqeqeshi esasinabo thina. Kodwa ngingakwazi ukudlulisela ulwazi enginalo kwabasebancane,” usho kanje ekhuluma nabeSAfm kuleli sonto.

“Namanje kusenabashayisibhakela abangifonelayo bathi ‘hey, ulibona kanjani ikhono lami?’. Ngibatshela iqiniso, ngibabonise la asebehlise khona. Ngale kwalokho, angisobe ngibuyele ngokuzokulwa,” kuqhuba yena.

Uveze nokuthi ngo-2019 waxinwa wukugula wavuka esibhedlela ngenxa yomonakalo akholwa wukuthi wenzeka ngesikhathi esalwa.

“Izinso zami zavele zangasebenza. Ngangiqulekile inyanga yonke, kwathi uma ngiphaphama esibhedlela ngase ngehle isisindo kakhulu. Ngangixhunywe emishinini… ngangingakwazi nokuhamba ngiphuma esibhedlela.

“Nganginenkinga nokwenza izinto ezijwayelekile futhi nemisipha yami yayingasebenzi,” kusho yena.

“Sengiqala ukwelulama, kungabe ngiqamba amanga uma ngingathi sengiwumqemane. Abangitshelanga ukuthi kwabangelwa yini. Abanye odokotela bathi kungenzeka ukuthi ngangishayeka kwesingezansi.

“Abanye basola amanzi engiwaphuzayo. Kodwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe yingoba ngangithi uma ngijimela impi, ngehlise isisindo bese emva kwayo senyuke futhi, cishe yilokho okudala inkinga.”
Email: Editor@impempe.com
Twitter: @impempe_com
Facebook: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published.