‘Amakinati’ akhokhwa ophromotha eKZN abalekisa amabhokisa

UGcina Makhoba

ALFRED NGUBANE

Kugxubhuzela izisu kophromotha baKwaZulu-Natal ngenxa yokufuduka kwamabhokisa anohlonze afulathela lesi sifundazwe ekhala ngokungatholi imihlomulo emihle ezimpini zawo.

Abashayisibhakela abakhulume neMpempe bathe sebekhathele wukuholelwa amakinati baphinde babanjezelwe bengavulelwa amathuba okukhula badlondlobale kwezamankomane.

UGcina Makhoba waseDundee, ongumpetha we-WBF esisindweni seSuper Flyweight, ungomunye wabashiye kungasekuhle kwiStarline Boxing Promotions kaZandile Malinga.

NoSthembiso Maduna, ongumphetha we-ABU SADC kwiJunior Featherweight ushiyile kwiStarline. Lokhu kushiye uMalinga encela izithupha esala dengwane engasenabo abashayisibhakela esitebeleni sakhe.

UMakhoba wenekele iMpempe isizathu esenze washiya phansi. “Ngishiya ngoba bangisayinela imali ethandwa yibo mhlazane ngizovikela ibhande lami kuThulani Gumede. Lokho kwangiphatha kabi ukuthi bayangicindezela ngoba benelungelo lokuqhatha izimpi.

“Laba bantu abalungile noma bangazenza bahle emphakathini. Bangitshela ukuthi leli bhande liyinto engelutho, pho kungani bathi angilidlalele uma lingelutho?,”kubalisa uMakhoba.

UThulani Gumede, okhulumela ongusihlalo wenhlangano yamabhokisa KwaZulu-Natal, uthi ngeke bazisayine izinkontileka eziqhamuka nabagqugquzeli besibhakela ngenxa yokuthi azibasizi ngalutho ngoba ngeke bakwazi ukubanika izimfuno zabo.

UZwilenkosi Magudulela weLudonga Boxing Promotion uthe yena lento yokuvimba amabhokisa ngezinkontileka ayisizi ngalutho ngoba nesimo sezwe sibi kwezomnotho.

“Ngakho ngeke uthembise amabhokisa izimpi ezine uma ngabe kungasenzeki kusho ukufeyila lokho,” kusho uMagudulela.

Kuyezwakala ukuthi abagquqguzeli abaningi bazama ukuwavimba amabhokisa ngezinkontileka okuthiwa bamatasa bayazicubungula. Imizamo yokuthola uvo lukaMalinga ayiphumelelanga njengoba ucingo lwakhe engaluphendulanga.

Email: Editor@impempe_com

Twitter: @impempe_com

Facebook: Impempe SA 

Leave a Reply

Your email address will not be published.