Aseyacika amanga avela kusukela kwabulawa uSenzo Meyiwa

Aseyacika amanga avela kusukela kwabulawa uSenzo Meyiwa
USenzo Meyiwa
UMBONO
UBHALWE: SIhle Ndlovu
ISITHOMBE: Twitter 

Kuhlale kuyisilonda esingasoze saphola kimina ukuvuka ekuseni ngicabange ukuthi namanje abakaboshwa abantu ababulala owayengunozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana uSenzo Meyiwa.

Njengoba kubuhlungu kimina ngiyintatheli nje, ungazicabangela ukuthi kubuhlungu kangakanani kubantu abawumndeni.

Okuphinde kube buhlungu kakhulu ukuthi ukudlula emhlabeni kukaMeyiwa kwaba nesandla kakhulu ekutheni uyise agcine emlandelile ngoba wayengakutholi ukuphumula ngalolu daba.

Ngike ngabhala udaba lapho kwakukhuluma khona umnewabo kaSenzo, uSifiso Meyiwa.

Le ndoda wawuyizwa ngisho ikhuluma ukuthi inengekile ngoba iyazi ukuthi abukho ubulingiswa obenziwayo ukuze kuboshwe okunguyena owabulala uSenzo.

Kuyo yonke inkulumo kaSifiso ngaqaphela lapho ayethi: “Siyamazi umuntu owabulala uSenzo ngakho asingenziwa izilima. Siyazi futhi ukuthi kwaba yiphutha.”

Waphinde wakucacisa uSifiso ukuthi laba ababoshiwe okuthiwa yibona ababulala uSenzo, akubona futhi kudlalwa ngathi.

Uyabona la mazwi akhombisa kona ukuthi ubulungiswa abusoze bube khona eMzansi.

Bafihlelwani abantu ababandakanyeka ekubulaweni kukaSenzo?

Awani wonke la manga aqanjwa abaphenyi abathi kunezinkabi ezaziqashiwe ukuthi zibulale uSenzo?

Akusekona manje ukuthi kwangena abantu babaphuca amafoni kwaba ukuthi uSenzo uyalwa base bemdubula?

Maningi amanga lapha. Njengoba ngibhala le ngosi ngazi kahle ukuthi ziningi izintatheli ezinolwazi olungcono kunami mayelana nalolu daba kodwa ziyesaba ukubhala.

FUNDA NALA: UmnewaboSenzo Meyiwa uphika eyababoshelwe ukubulawa kwakhe

Ngabe ngiyibhoklolo mina noma mhlawumbe ngakhiwe ngensimbi?

Cha akukhona lokho kodwa ngisuswa ukukhathala ukuqanjelwa amanga sengathi siyizingane.

Okumele kwenzeke lapha kukodwa. Akwenziwe ubulungiswa ngendlela ecacile nomake livele liyekwe leli cala.

Anginalo ulwazi oludlula lolu umphakathi onalo kodwa nami ngiyabona nje ukuthi siqanjelwa amanga ngezinga eliphezulu uma kukhulunywa ngecala likaSenzo.

Ngamuzwa kahle omunye wabasolwa ethi yena ubevele eboshiwe ngo-2014 ngesikhathi kubulawa lo nozinti.

Bavele bamgqiba ngokushesha ngoba akumele kuzwakale lokho.

Angiyena umseshi kodwa ngike ngibuke le channel yaseMelika ewu-171, lapho kuphenywa khona ukuthi ubani owabulala ubani.

Ukube nje yiseMelika lapha ngabe babhadla ejele kuyimanje abantu ababulala uSenzo ngoba kulula kakhulu
ukubathola uma uqhathanisa namanye amacala anzima.

Bonke abantu ababesindlini kushona uSenzo kumele ngabe bayabuzisiswa ngamunye kuzwakale ukuthi izitatimende abazenza ekuqaleni zisafana yini.

Phela kunzima ukuqamba amanga kabili noma kathathu.

Uma kungukuthi abakusho kuqaleni amampunge lokho kungahlala obala uma belokhu bephekwa ngemibuzo.

Okubuhlungu kakhulu ukuthi umndeni kaMeyiwa uyamazi umuntu owabulala uSenzo kodwa ngenxa yokuthi awufuni ukuphazamisa uphenyo uyazama ukubekezela uthule.

FUNDA NALA: Akusacaci ngempi ka-Ilunga noThabiso

Lokhu engikushoyo sekuke kwashiwo uSifiso Meyiwa oke wakucacisa ukuthi kunephoyisa elantshontsha isitatimende edokodweni likaSenzo, okuyisona esasicacisa ngaleli cala.

Awanike amanga sengathi siyizingane ezidlala umasigcozi?

Sikhathele nje ukutshelwa into engekho. Abathule labo abaphenyayo noma babophe abantu okuyibona.

Asizona izingane thina, asikhaseli eziko. Shwiii.

EMAIL: Editor@impempe.com  | TWITTER: @impempe_com

Leave a Reply

Your email address will not be published.