Babhonga emswaneni abesibhakela ngokushona kukaMagudulela

UMike Dube

OKADONGA GUMBI

Silokhu siqhubekile isililo ngokushona kukaThulani “Nkunzi” Magudulela obengumhleli wezimpi oqavile waseThekwini ngaphansi kweLudonga Boxing Promotions, oshone ngoMsombuluko ekuseni.

Omele iBoxing South Africa KwaZulu-Natal, uMike Dube, ebhala ekhasini lakhe leFacebook, uchaze ngesikhathi sokugcina asichithe noMagudulela abasebenzisane naye isikhathi eside.

“Baba Ludonga, ngizothi Baba ngoba awusekho emhlabeni. Ungithathe wayongibeka ezintabeni zaKwaNongoma esigodlweni seNgonyama yakwaZulu. Ngihambe nawe ngoDisemba sadlula esiqiwini lapho sivinjwe ngeyona ndlovu enkulukazi engake ngayibona.

“Ubungashaywe nawoluncane uvalo, kuthe indlovu uma isidedela sadlula salibhekisa kwaNongoma Inn. Ingethusile ngobuhle indawo yangakini. Ngibone nesikole samakhosi…

“Ubuhlele ukuqhatha izimpi ngomhlaka 14. Kodwa uNkulunkulu ubesesinqumele ukuthi sizovalelisana. Usivalelise kahle ngomdlalo wesibhakela,” kubeka uDube.

“Emndenini sithi silusapho lwesibhakela lakwaZulu-Natal yobe. Zwilenkosi izoqhubeka iLudonga Promotions neThekwini Gym. IThekwini Gym uNkunzi wayenza isizinda samankomane,” kuphetha uDube.

Nowayengumshayisibhakela, uFanie “Pro” Cabe naye ubhonge emswaneni ngoMadudulela, embonga ngamathuba awavulele abashayisibhakela esifundazweni.

“Ludonga lukaMavuso, sibonga uMdali ngokusiboleka wena Nkunzi abayikhuza ukuhlaba ingakahlabi yize ebuye wasiphuca singalindele.

“Mina ngiyakubonga kakhulu baba Magudulela ngethuba lokulwela isicoco sesifundazwe ngo-2012, nentshisekelo owayikhombisa yokwakhela abashayisibhakela abasebancane amathuba okungena kulo mdlalo wamaqhawe.

“Isikhala sakho sizohlala obala kulo mdlalo. Ngicela ungikhonzele kulo engangilwa naye (uSimphiwe “Ntelezi” Mthethwa) lapho esenikhona nonke manje,” kubeka uCabe.

UMagudulela ushone ngemuva kokubanjwa yisifo esihambisana neCovid-19 obekusanda kutholakala ukuthi unayo. Izimpi zakhe abezihlelele ukuthi zibe ngeSonto elidlule kwaNongoma zahlehliswa ngoba kwenqenwa lona lolu bhubhane olumthathile.

Nguyena yedwa umhleli wezimpi obesasebenza eKZN kanti ukushona kwakhe kubukeka kuzosilimaza kakhulu isibhakela kulesi sifindazwe.

Ushona nje bekungakapheli neviki kushone umngani wakhe owamfundisa ngesibhakela, uMzimasi Mnguni.

Email: Editor@impempe.com – Twitter: @impempe_com

Leave a Reply

Your email address will not be published.