Bazoqoqa izimali zokusiza abahlwempu ngomjaho wamakhilomitha angu-400

umjaho
UVulithuba Sangoni
UDABA: Alfred Ngubane
ISITHOMBE: Sithunyelwe

Umsunguli we-Icons Marathon, uVulithuba Sangoni uthi inhloso yalo mjaho ukuqoqa izimali ukusiza abahlwempu, akukho mihlomulo ezotholwa kuyo. Lo mjaho uzosukela eNyuvesi okwakufunda kuyo owayengumengameli wakuleli, uNelson Mandela, iFort Hare uze uyophelela endaweni akhulela kuyo eMvezo ngaseMthatha.

Uzohamba emzileni owaziwa ngeThe Resistance and Liberation Heritage Route. Lo mzila udlula ezindaweni eziningi okuzalwa kuzo amaqhawe omzabalazo wenkululeko okubawa kubo oChris Hani waseCofimvaba, Charlotte Maxeke waseFort Beaufort, Walter no-Albertina Sisulu, Dr AB Xuma abaphuma eNgcobo, Bantu Holomisa, King Sabatha Dalindyebo, Thabo noGavin Mbeki.

Lo mjaho ugijinywa ngabasubathi abangakhokhelwa kodwa abasiza abantwana abanhlwempu kulo lonke izwe.

Ngokusho kukaSangoni uthi lo mjaho uwuqale ngo-2018 ngenxa yokubona indawo yangakubo e-Eastern Cape igcwele kakhulu abantwana abanhlwempu.

“Siqale sahlangana singabammeli, othisha, amaphoyisa nodokotela saqoqa imali. Sibe sesithengela izingane izicathulo nomfaniswano wesikole kusosonke isifundazwe.

“Saphinde salekelela labo abaphila nesifo somdlavuza ukuthi bathole ukulapheka.

“Siyihlangano engenzi nzuzo kanti sesisabalele kuyo yonke iNingizimu Afrika,” kuchaza uSangoni.

Uthe lo mjaho uqala ngoLwesihlanu ekuseni kanti bangu-16 abasubathi abawuqalile. Kulindeleke kubathathe izinsuiku eziyisishiyagalombili ukuqeda amakhilomitha nagu-400. Imali abazoyiqoqa bahlose ukuthengela ngayo umfaniswano nezicathulo izingane ezingu-4 000 zasezindaweni ezisemakhaya.

Kulaba abaqale umjaho ngoLwesihlanu kukhona nommeli osanda kuthatha umhlaphansi, uMtshabe oneminyaka engu-61 nodokotela wezinso waseMthatha, uThokozane Dolo.

Kukhona nabagijimi abaziwayo abazongena kulo mjaho okubalwa kubo uProdigal Khumalo.

Uhlu lwabaqale umjaho: Sibongile Mashiyi – WP; Dkt Thabo Monyane – GP; Bonnie Nondaba – KZN; S Mashabane – Limpompo; Tshepo Malapane – Mpumalanga; Tegan Edwarts – GP; Julian Karp – GP.
Email: Editor@impempe.com
Twitter: @impempe_com
Facebook: Impempe SA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.