‘IMandela Marathon’ izoqhubeka phezu kwenqwaba yezihibe

Afred Ngubane

IKwaZulu-Natal Athletics ayihlehli kodwa iya phambili ngokuhlela umjaho obudume ngeMandela Marathon Day kodwa osubizwa ngeHilton to Capture Side Marathon.

Lo mjaho uzogijinywa ibanga lika-21km no-10 km kanti uzohamba emzileni weMandela Marathon Day, engasekho, njengoba iKwaZulu Natal Athletics ikuqinisesile ukuthi akekho umuntu owafaka isicelo sokusingatha lo mjaho (iMandela Marathon).

Kunalokho kunecala elafakwa yi-Edendale Athletics eholwa nguVusi Duma neHammersdale Athletics, eholwa nguRichard Bhengu, ngoba bekhala ngomnyango wezokubusa nobuholi bendabuko ukuthi wabaqhwaga, nomkhandlu waseMgungundlovu.

Bona bakholelwa ukuthi yibona abanelungelo lokusingatha iMandela Marathon Day njengoba bayiqala noMandla Mandela inkosi yaBathembu, eMvezo ngo-2012.  Lo mjaho ubufaka imali eningi njengoba ubuhanjelwa ngabasubathi abaningi kakhulu emhlabeni befuna ukuzobona lapho kwaboshwa khona uMengameli wokuqala wentando yabantu abamnyama, uNelson Mandela.

Kulo mjaho bekuphinde kubonakale umdlalo wamabhayisekile  onabadlali abadumile emhlabeni. IHilton to Capture Side Marathon isavuliwe imingenelo yayo kwabafuna ukusubatha nabathandi bezemidlalo. Kulindeleke isibalo zabasubathi abangu-5000 .

Umjaho bekufanele ube ngeSonto (Agasti 7) kodwa wahlehliswa ngenxa yezimo zokuphepha emgwaqweni. Usuku olusha lomjaho lusazomenyezelwa kodwa wona usazoqhubeka.

Umsebenzi uzoqhubeka njengoba inkantolo ibayalele ukuthi bangalokothi basebenzise igama likaNelson Mandela, ngoba kunecala elafakwa enkantolo enkulu yaseMgungundlovu. Kulindeleke abasubathi abaphuma emazweni angomakhelwane afana neLesotho, iZimbabwe, iBotswana, iMozambique neNamibia. Kuzokhumbuleka ukuthi iLesotho iyona ejwayele ukunqoba le mijaho ka-21km njengoba abasubathi bakhona benamandla kakhulu ezintabeni.

editor@impempe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *