Inhloko yabaxhasi iMomentum yenelisekile ngeBlack Day yabesifazane

Sihle Ndlovu

UCarel Bosman, oyinhloko yabaxhasi bekhilikithi yaseNingizimu Afrika, iMomentum, uthi bajabule kakhulu ngendlela abawumukele ngayo abalandeli umkhankaso wabo wokulwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane.

NgeSonto iqembu labesifazane lakuleli, amaProteas, belibhekene nePakistan emdlalweni wosuku olulodwa wesibili eKingsmead Stadium, eThekwini. Kulo mdlalo iqembu lakuleli beligqoke umfaniswano omnyama ukulwa nokuhlunyezwa kwabesifazane. Lo mdlalo ububizwa ngeBlack Day, kanti amaProteas agcine ewine ngama-run angu-13. Umdlalo wokuqala iqembu lakuleli lawuwina ngama-run amathathu.

“Ngimangele kakhulu indlela abantu abawuthathele phezulu ngayo lo mkhankaso wethu ezinkundleni zokuxhumana. Kumele ngibonge neCricket South Africa ngokubambisana nathi okuhle kulo mkhankaso,” kusho uBosman.

“NjengeMomentum sinxenxa bonke abantu baseNingizimu Afrika ukuthi basijoyine emkhankasweni wokuliswana nokuhlukunyezwa kwabesimame kuleli. Abasifazane abahlukumezeki ngokushaywa kuphela kodwa ziningi ezinye izindlela abahlukunyezwa ngazo.”

UBosman uthe iBlack Day yabesifazane izoba khona minyaka yonke njengoba kwenzeka kwiPink Day yabesilisa esuke ilwisana nokuhlanga komdlavuza.

“Kumele sihlanganise amazwi sonke, silwe nokuhlukunyezwa kwabesifazane eNingizimu Afrika. Kufanele sifundise abantu ukuthi yinto ekhona lena nokuthi kumele siyigweme kanjani. Okunye okumele sikwenze ukuthi sigqugquzele abesifazane ukuthi bangafeli ngaphakathi uma behlukunyezwa,” kusho uBosman.

Uncome iqembu labesimame lamaProteas ngokukhuphula izinga lokudlala uma kuqhathaniswa neminyaka edlule.

“Kusukela ngo-2012 sibe ngabaxhasi bokuqala ukuzibandakanya nekhilikithi yabesimame. Njengamanje banezinkontileka bonke futhi badlala ikhilikithi ezingeni eliphezulu. Ngonyaka ozayo kuzoba neNdebe yoMhlaba ngakho kumnandi ukubabona bedlala kahle kanje nePakistan. Balikhuphule kakhulu izinga,” kuphetha uBosman.

AmaPorteas asezodlala imidlalo yeT20 nePakistan. Yonke azoyidlalela eKingsmead Stadium, kanti umdlalo wokuqala ungoLwesihlanu ngo-3.30 ntambama.

Leave a Reply

Your email address will not be published.