Inkakha yePirates iveza okwenza yalala iqamele ngo-45 000

Inkakha yePirates iveza okwenza yalala iqamele ngo-45 000
UJerry Sikhosana owayedlala kwi-Orlando Pirates phambilini
OkaDonga Gumbi

Ubonga ukuba nomndeni omesekayo uJerry Sikhosana owayengumdlali we-Orlando Pirates phambilini ngokuthi angagcini eyisaphaza imali ayeyihola.

USikhosana, oyinkakha yePirates neBafana Bafana, uthi ukuhola ngezimvilophi ngaleso sikhathi kwakuchaza ukuthi imali ifika kubo iwukheshi okwenza kube lula ukuthi ugcine seyisaphazeka.

Uthi ngemuva kokusayina inkontileka yakhe yokuqala ebholeni eafunda isikole, wayengenalo ibhange ngakho wahamba nayo waya ekhaya.

“Ngesikhathi ngisayina inkontileka yami yokuqala yokudlala esigabeni esikhokhelayo ngangisesesikoleni,” kuchaza le nkakha yePirates.

“Kwakunzima ngoba sasihlezi sisendleleni siya emidlalweni. Kodwa abazali bami babengeseka kakhulu. Iningi lemali yami ngangiyisebenzisela izidingo zomndeni.

“Ngagcina ngiphoqeleka ukuvula ibhange ngoba sasikhokhelwa ngezimvilophi. Ngelinye ilanga ngalala noR45 000 ngaphansi komqamelo, ngavuka ekuseni ngayisa ebhange.”

Izinto zakhanya kakhulu kuye nozakwabo ngokwezimali ngemuva kukunqoba kwabo iCaf Champions League ngo-1995.

Uthi banikwa amabhonasi amahle, bakwazi nokwenza izinto ezibonakalayo empilweni. Ubonge ababemeluleka ngokokuthi angayisaphazi budlabha imali yakhe.

“Sawathola amabhonasi. Aba yinto enkulu kithi ngoba ayesifanele ngemuva komsebenzi omkhulu esasiwenzile,” kusho uSikhosana kwabe Nedbank Reality Football.

“Ngaba nenhlanhla ngoba ngemuva kwalokho usihlalo wangibiza wazongelulela inkontileka, kwenyuka nomholo.

“Ngathatha imali abasiholela yona ngahamba nayo. Ngenhlanhla nganginabantu ababangeluleka ukuthi ngingadlali ngayo, kodwa ngiyisebenzise ezintweni ezizongisiza nakusasa.

FUNDA NALA: AmaZulu athi akhuculule amakhehla ukuze alande abasebancane

Uthi wabe esethola indawo yokhakhela umndeni wakhe umuzi. Waqala ezokwakha indlu kaR110 000 kodwa wagcina eseyinyusa ngoba esengene nakwiBafana Bafana.

“Ngangiboniswe ngokuthi kumele imali ngiyisebenzisele entweni engizoba nayo noma sengiyekile ukudlala ibhola.

“Bathi angiqale ngekhaya. Angibange ngisabuza kaningi ngenza njengoba babeshilo. Indlu yayizobiza uR110 000 ukuyiqala phansi.

“Ngemuva kokungena kwiBafana kwakunemihlomulo yakhona ngagcina sengiyinyisa indlu yaba nkulu kunalokhu eyayizoba yikho.”

editor@impempe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *