IRoyal AM izodliwa amaphuzu angu-12 kule sizini ngokuduba eyokuhlunga

iRoyal AM
U-Andile Mpisane weRoyal AM
UDABA: OkaDonga Gumbi
ISITHOMBE: Twitter

Sesigcine sikhishiwe isinqumo sesigungu sePremier Soccer League esiqondisa izigwegwe ecaleni leRoyal AM lokugoloza ukuyodlala imidlalo yokuhlunga.

IRoyal AM ayiyidlalanga imidlalo yokuhlunga ngoba ithi yona isalinde kuphothulwe amacala eyayiwafake enkantolo.

Yayikade igabe ngencwadi yenkantolo eyayivimbela iPSL ukuba ingaqhubeki nale midlalo. Kodwa inkantolo yayichitha yathi le ncwadi yabe seyiphelelwe yisikhathi sokusebenza kwayo.

Yingakho ke yabe seyibizelwa kulesi sigungu eziqondisa izigwegwe yafike yalahlwa yicala lokugoloza ukudlala. Isinqumo sabe sesimiswa kuthiwa sizobuye sikhishwe.

Sesiphumile kanti sithi iRoyal AM izophucwa amaphuzu angu-12 kule sizini phakathi kokunye, kodwa ke kunemibandela.

“Ukuqondiswa kwezigwegwe okwakwenganyelwe yiNSL ngecala eyalibeka iRoyal AM ngokunqaba kwayo ukuyodlala imidlalo yokuhlunga kufike esiphetwheni ngoMgqibelo ka-Agasti 21.

“Iqembu lalahlwa yicala lokungaziphathi kahle ngokuhluleka kwalo ukuyodlala neChippa United neRichards Bay phakathi kukamhlaka-19 kuya ku-30 Juni 2021.

“IRoyal AM ihlawuliswe kanje yikomidi eliqondisa izigwegwe:

1. Yonke le midlalo emine okwakumele iyidlale kodwa yangakwenza lokho inikezwe izimbangi ngomphumela ka 3-0;
2. IRoyal AM ihalwuliswe imali ngokwemithethie yeNSL, okuyisamba sika-R1-millon ngomdlalo ngamunye (okwenza uR4-million seyiyonke) kuthi uR700 000 wayo ulengisiwe iminyaka emibili ngombandela wokuthi iqembu lingatholakali necala elifanayo;
3. Iqembu liphinde lahlawuliswa ngokuphucwa amaphuzu amathathu umdlalo ngamunye kule elingayidlalanga (angu-12 esewonke) kule sizini esikuyo. Le nhlawulo nayo ilengisiwe ngonyaka ngombandela wokuthi iqembu lingatholakali ecaleni elifanayo kuleso sikhathi.

4. IRoyal AM FC iyalelwe ukuba ikhokhe zonke izindleko zokulalelwa kwecala,” besifundeka kanje isitatimende sePSL esikhishwe ngoLwesibili.

EMAIL: Editor@impempe.com | TWITTER: @impempe_com | FACEBOOK: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *