Isidididi kungcwatshwa uMadisha amaphoyisa efuna ukubopha abazali bakhe

Umngcwabo kaMotjeka Madisha eGa-Madisha Leole eLimpopo Isithombe: Twitter

MTHOKOZISI MNCUSENI

Kusolwa amaphoyisa ngochuku kulandela isenzo sawo sangoMgqibelo sokuzama ukubopha abazali bakaMotjeka Madisha kungakapheli sikhathi esingakanani engcwatshiwe lo mdlali weMamelodi Sundowns owashona engozini yemoto ngoDisemba.

Ngokusho kukaVusi Ntimane, obengomunye wabebehlela umngcwabo kaMadisha, amaphoyisa afike ngesikhathi kusadliwa ngemuva komthuno athi azobopha abazali bakaMadisha ngezinsolo zokuthi kwephulwe imigomo yeCovid-19 ebekwe nguhulumeni.

Kulapho kusuke khona esinamathambo umphakathi uvuka umbhejazana wenqabela amaphoyisa ukuthi ababophe. Konke lokhu lwenzeke eGa-Madisha Leolo, eZebediela, eLimpopo ekhaya la kuzalwa khona uMadisha.

UMadisha nomgani wakhe bafe engozini yemoto eyenzeke ngoDisemba eGauteng. Kuthathe isikhathi ukuthi afihlwe lo mdlali njengoba bekuyisikhathi ebebekwa endlini yakhe yokugcina.

Umngcwabo uze ube ngoMgqibelo nje bekusenomdonsiswano phakathi komndeni ngendlela amaphoyisa aphathe ngayo udaba oluthinta ulibofuzo lwalo mdlali.

UNtimane ube esechaya udaba njengoba lwenzekile kwiTwitter: “Sikwenze konke ukulandela imigudu ye-Covid-19 kodwa besingeke sikwazi ukuxosha abantu abebeviliyela emgwaqeni. Nasemalibeni senze isiqiniseko sokuthi abantu abakhona abadluli ku-50.”

Kuthiwa konke lokhu bekwenzeka phambi kwabo abakwasidlodlo kodwa akekho noyedwa kubo oke wabaxwayisa okungenani abakwaMadisha ngokuthi lokhu okwenzekayo kungase kubabophise.

Kugcine kufihliwe kahle ngesizotha kodwa indaba yaphinde yaqala phansi sekuhambe izikhulu okubalwa kuzona noPanyaza Lesufi ongungqongqoshe wemfundo yamabanga aphansi eGauteng.

Ngemuva kokuthi amaphoyisa, abebalwa ku-25, esedlile asutha, abe esecela inguyazana nabazali bakaMadisha nokuyilapho eveze khona ukuthi kukhona imigomo nemiyalelo ye-Covid-19 ephuliwe.

Kulapho amaphoyisa azise khona abazali bakaMadisha ukuthi kufanele baboshwe. Akuzange kwehle kahle lokhu emphakathi wavuka umbhejazana.

Ngenxa yokuvusa umhlwenga komphakathi amaphoyisa abonile ukuthi azolimala uma eqhubeka nokubopha laba bazali abebefihla indondana yabo, ahamba.

Kuphele amahora amabili ehambile abuya esephethe izinhlokohlela zezibhamu kodwa nakulokhu umphakathi walwa wathi ngeke.

“Kunabanye kithi abaze bazinikela emaphoyiseni ukuthi abophe bona ngoba ngeke kuliwe nabazali bomfana engasekho emhlabeni,” kubhala uNtimane.

Umndeni ugcine usayine incwadi yokuvuma ocalangoba kugwenywa ukuthi amaphoyisa angababophi abadlali bakaMadisha.

ISundowns ibisikhiphile isitatimende ixwayisa ngokuthi kungayiwa kulo mngcwabo kodwa iqiniso lithi ngokwesintu abantu abamenywa emngcwabeni, futhi abaxoshwa.

Email: mthokozisi@impempe.com – Twitter: @Mthokoz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *