Isikhathi sokuthi ezokusubatha ziphathwe abasubathi sesifikile – Kgotso Mokoena

UKhotso Mokoena

MTHOKOZISI MNCUSENI

“Ngifuna ukuba yizwi labasubathi ngoba imina okwazi konke ukuhlupheka kwabo.”

La mazwi agcwele ukuzethemba ashiwo nguKhotso Mokoena wodumo lwe-triple jump emele iNingizimu Afrika (kuma-Olympics), omemezele ngokugcwele ukuthi uzolungenela ukhetho lwe-Athletics South Africa (ASA).

Lolu khetho oluzokuba seSouthern Sun Hotel, eKempton Park ngoMeyi 8 lungase lube olungena emlandweni kwazise uma ziya ngaye uMokoena, le nhhlangano (ASA) ekhungethwe izinkinga ingabe ivula ekhasi elisha.

UMokoena (35) uthi ugxile kakhulu esikhundleni sokuba usihlalo wekomidi elibhekele ezabasubathi ngoba ukholwa ukuthi akekho owazi izinkinga zabo njengaye.

Akuyona into entsha ukuthi kuvele intshisekelo kaMokoena ngokukhuphukela emahhovisi e-ASA yingakho lesi silomo se-triple jump sinethemba lokuthi amakilabhu, izifunda nezifundazwe zizomeseka njengoba esephumele obala wakuveza ukuthi uzolungenela ukhetho.

“Ngizimisele ukungenela ukhetho ikakhulukazi esikhundleni sokuba usihlalo wekomidi labadlali,” kusho uMokoena ngokombiko we-Thetoprunner.co.za

“Kukubona kanjalo nezifundazwe uma befuna ushintsho ngiyabanxenxa ukuba bangivotele. Ngizimisele ukuba yizwi labasubathi.

“Konke sengikwenzile kwezokusubatha manje sengifuna ukungena ekuphathweni kwazo. Sesifikile isikhathi sokuthi abasubathi baphathwe umsubathi.

“Akekho owazi njengami ukuthi yini efunwa abasubathi futhi akekho owazi njengami ukuthi yini edingekayo ukuze avelele kumbe abe nethuba elanele ukukhulisa ithalente lakhe,” usho kanje.

Likhona ibhizinisi akulona uMokoena (osemele iNingizimu Afrika kuma-Olympics amahlandla amane) kodwa uthi uzimisele ukufaka isandla kwi-ASA ngoba ukholwa ukuthi uyadingeka.

Lo mpetha wakudala wamaCommonwealth Games obuye abe wumpetha wakudala wase-Afrika, kufanele aqokwe amakilabhu aphinde avunwe isifundazwe sakhe bese kuba ima engenela lolu khetho (olungekude nokho).

Luhlehliswe ngenyanga usuku obelubekelwe ukuba kube sekuqedwe konke ngeziphakamiso zezifundazwe. Bekumele lube ngoMashi kodwa seluzoba ngo-Ephreli.

I-Athletics Gauteng North (AGN) neKwaZulu Natal Athletics (KZNA) kumele baqede ngezinkinga zabo ngokushesha ukuze bezokwazi ukuqoka lungakafiki usuku olusha olubekiwe.

“Konke kulele kubona abangahleli kahle kunoma imuphi umdlalo abakuwona ngaphansi kwe-ASA. Okwami sengikwenzile ngasiphakamisa isandla.

“Ngizimisele ngokulwela izimfuno zabo. Yibona-ke manje abangakwenza lokhu kube yimpumelelo ngokuthi bangiqoke esikhundleni sokuba ngusihlalo wabo.

Ezihlalweni ezingu-12 zebhodi ye-ASA, uMokoena ucibele osekuhlale kusona uDorah Mngwevu kusukela ngo-2014.

Email: mthokozisi@impempe.com – Twitter: @MthokozMncuseni

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *