IZITHOMBE: zibukele obekwenzeka kwPrince Mangosuthu Marathon

zithombe ziyixoxa kangcono idaba yingakho sithe asivele sinishicilele zona ukuze nibone konke obekwenzeka ngemuva
UMntwana wakwaPhindangene Inkosi Mangosuthu Buthelezi nomunye wabasubathi abaphume phambili
IZITHOMBE: Zithunyelwe

Izithombe ziyixoxa kangcono idaba yingakho sithe asivele sinishicilele zona ukuze nibone konke obekwenzeka ngemuva komjaho iPrince Mangosuthu Ultra Marathon.

UMntwana wakwaPhindangene Inkosi Mangosuthu Buthelezi nguye obeklomelisa abasubathi abaphume phambili kulo mjaho.

Lo mjaho uvele wasungulelwa ukuhlonipha yena ngeqhaza lakhe lokuthuthukisa ezemfundo nenhlalonhle yabantu baKwaZulu-Natal.

Leave a Reply

Your email address will not be published.