Kanti iSafa ayisakhathali yini yona ukudansela isigingci seCAF noma sesibhimba pho!

Umhleli weMpempe, uSihle Ndlovu

SIHLE NDLOVU

Namuhla angifuni ukulokhu ngijikeleza nginkanta kodwa ngifuna ukubuza umbuzo owodwa zisuka nje. ISouth African Football Association (Safa) iyesabani ngempela iConfederation of African Football (CAF)?

Yinto engiyazi kahle ukuthi ubhuti omdala ekhaya kumele ahlonishwe futhi anikwe indawo yakhe. Nokho naye lowo bhuti omdala kumele azi ukuthi ukuze athole inhlonipho kumele naye ahloniphe.

I-CAF kusobala okwezinqe zeselesele ukuthi ayiwahloniphi amaqembu aseNingizimu Afrika. Okubaluleke kakhulu kwiCAF amaqembu asenhla ne-Afrika osekucacele noma ngubani ukuthi azenzela umathanda ngoba azi ukuthi ngeke enziwe lutho.

IWydad Athletic Club, yaseMorocco, obekumele idlale neKaizer Chiefs emdlalweni weCAF Champions League ikhombise ukungahloniphi kakhulu, nokuyinto eholele ukuthi umdlalo ugcine ungabanga khona. Angifuni kube sengathi ngivuna iChiefs ngoba nakhu ngingowaseNingizimu Afrika kodwa kuncane obekungenziwa yileli qembu laseNaturena ukuze lithole ama-visa abezolingenisa eMorocco ngeledlule.

Ngaphezu kwalokho bayasuka abantu baseMorocco bathi iChiefs ayivunyelwe ukulubhada laphaya. Lokho bazokusho ngoba nakhu iChiefs seyikhiphe isitatimende, ichaza ukuthi iyafuna ukuya eMorocco kodwa ibanjwe ukuthi ama-visa ayinawo, futhi abantu okumele bayisize ngalokho bayathalalisa nje.

Iyasuka lapho iCAF yakhona ithi umdlalo kumele uyodlalwa e-Egypt ngoLwesihlanu lona lolu esiphezu kwalo. Kanti le Chiefs yona inemilingo yini yokwenza izinto? ISafa yona ithule ithini iCAF idlala ngeChiefs? Angithi vele ekugcineni uma iChiefs ingakwenzi okuthile kuzogcina kuhlawuliswa yona noma iphucwe amaphuzu!

Ngokwami nje kufanele ukuthi ngabe asisakhulumi ngalo mdlalo ngoba iWydad ihlulekile ukwenza izinhlelo zokuthi iChiefs iyobhekana nayo eMorocco. Ngiyakuqonda ukuthi kunesimo seCoronavirus kodwa iMorocco bekumele isheshe icacise ukuthi abantu baseNingizimu Afrika abavunyelwe ukungena khona ngenxa yaleli gciwane. Angiqondi ngempela ukuthi kungani beveze ekugcineni ukuthi iChiefs abafuni ukuthi iye eMorocco.

Okungixaka kakhulu ukuthi njengoba iChiefs ingafuneki eMorocco, ngabe iWydad izoza yini yona eNingizimu Afrika uma sekufanele kudlalwe umlenze wesibili. Le Wydad yakhona kumele ngabe igingqelwe ngoLwesihlanu olwedlule kuphele nya ngokukhuluma ngalo mdlalo.

Ukube yiChiefs ebidlala lo masigcozi ngabe kade iphuciwe amaphuzu anikwa iWydad. Yikho ngibuza nje ukuthi iSafa iyothula kuze kube nini iCAF yenza umathanda emaqenjini aseNingizimu Afrika.

Okubi kakhulu ngeCAF ukuthi ayikwazi ukugweba amaqembu ngendlela efanayo noma enze icala elifana ncamashi. Iqembu elithi elinye alivunyelwe ukuza ezweni lalo kumele liphucwe amaphuzu nje kuphele kanjalo. Angiyiphathike eyokuthi iWydad ilinde kwaze kwaba usuku iChiefs obekumele ihambe ngalo, kwayima iveza ukuthi leli qembu laseNaturena alivunyelwe ukuya eMorocco.

Engizibuza kona manje ukuthi ngabe iCAF izihluphile yini ngokubuza iWydad ukuthi umlenze wesibili uzodlalelwa kuphi. Noma nalapho kumele kuphinde kuhlupheke iChiefs isiyodlalela kwelinye izwe kodwa umdlalo kungowayo?

NgoMashi 12 kuzoba nokhetho lukamengameli weCAF khona eMorocco. Angazike noma bazomvumela yini uPatrice Motsepe, ongumengameli weMamelodi Sundowns, nazobe ehamba nabo ukuthi bangene kuleliya zwe. Phela uMotsepe ugaqele isikhundla sokuba wumengameli weCAF ngakho nakanjani kumele abe seMorocco ngoMashi 12.

Ngiyazi ukuthi kuboshelwe amagwala wodwa kwiSafa kodwa kuyacasula kakhulu ukudansela kwayo isiginci seCAF noma kusobala ukuthi ibuye izenzele umathanda emaqenjini aseNingizimu Afrika. I-CAF ayiyeke ukuba amabhoklolo namahlathi ngoba nakhu iSafa iyesaba. E-Afrika kumele amaqembu ebhola aphathwe ngendlela efanayo kungakhathalekile ukuthi awasenhla noma ezansi naleli zwekazi. Shwiii.

Email: Editor@impempe.com – Twitter: @impempe_com

Leave a Reply

Your email address will not be published.