Kushiphe ukotshi esibhakeleni saseKZN, abahleli bezimpi abeneme

Kushiphe ukotshi esibhakeleni saseKZN, abahleli bezimpi abeneme
UMike Dube
Alfred Ngubane

Kunuka uhlofu esibhakeleni saKwaZulu-Natal njengoba imenenja emele iBoxing South Africa (BSA) kulesi sifundazwe, uMike Dube isemanzini abilayo – abahleli bezimpi abeneme neze ngaye.

UDube uziphose emphandwini wezingonyama ngenkulumo yakhe ayiveze kwiMpempe ngempelasonto la eveze ukuthi uzozamela abahleli bezimpi baseKZN izifundo ukuze bathuthuke.

Ubekhuluma kanjena nje bekulandela ukuthi iKZN ingene ehlazweni kubhuntsha izimpi ezinye zihlehliswa ngenxa yokwehluleka kwabahleli ukumelana nezindleko zazo.

Lokho akwehlanga kahle kubahleli bezimpi okuvele ukuthi ibanengile le nkulumo kaDube abamsola ngokungasimeli ngendlela eyiyo isibhakela.

“Bakhala ngokuthi unekele izwe izinkinga zesifundazwe.¬†Bathi kusho ukuthi ungumdayisi nosomathuba,” kushoomunye osondelene nomunye wabadleli bezimpi ocele siligodle igama lakhe.

Impempe izizwele ezinye izinkulumo eziqoshiwe ebezithunyelwa ngeWhatsApp okukhona kuzo ukujikejelana ngamazwi.

Kuthiwa indaba iqale ngokuhlehla kwezimpi ezintathu okubalwa kuzo ezikaZonke Sibiya weZDM Sotobe Boxing Promotions esezihlehle amahlandla amabili.

Kuphinde kwahlehla ezeLudonga Boxing Promotions, kwaphinda kwahlehla ezeStarline Boxing Promotions kula masonto ambalwa edlule.

“Bathi sekunzima kubo manje ukuthi bangamthemba uMike Dube ngoba udalula izinkinga zabahleli ekubeni kunguye osekhaleni lesifundazwe.

“Bonke bayazi ukuthi uyedwa umuntu ngempela okunguyena onamaphutha nongahlelekile futhi ongakulungele ukuba ngumhleli wezimpi ngu(emdalula ngegama).

“Abanye kudala beqhatha izimpi ngempumelelo mina angazi ukuthi yena ngempela yini inkinga yakhe ezosinekela izwe kanjena.

FUNDA NALA: UDube nezimizamo yokuvala ihlazo lokubhuntsha kwezimpi eKZN

“ILudonga indala kakhulu kulesi sifundazwe futhi isiqhathe izimpi eziningi zomhlaba ukuthi nje kushintshe izandla njengoba kwashona uThulani Magudulela sekuthathe uZwilenkosi indodana yakhe.

“Uzokhumbula ke ukuthi phambilini uDube wayengumhleli wezimpi. Kumanje isimo simanzonzo ngempela lapha KwaZulu-Natal, alukho nhlobo uzinzo kwezamanqindi.

“Lokhu kuzolimaza kakhulu amabhokisa ngoba ukungaboni ngasolinye kwabo kusho ukuthi izimpi zisekude ukuba khona. Avele abulawa yindlala kumanje,” kuchaza lo mthombo.

UDube ubengakatholakali ukuthi aphawule ngalokhu osekuvelile okususwe yinkulumo yakhe. Nokho kumele sikuveze ukuthi ngokwakhe wayekhuluma kahle.

Wayedunyazwe wukuhlehla kwezimpi akathi kufaka izisundazwe ehlazweni futhi sesiphenduke inhlekisa kwezinye, wathi kumele kube nesixazululo.

Wabe eseveza ukuthi mhlawumbe ukuhlomisa abahllei bezimpi ngezifundo ezizoqinisa amakhono abo kungaba yiyona ndlela engcono.

editor@impempe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.