Kuyanyanyisa ukuthi uBoucher nabanye basekhona kwikhilikithi yethu

Kuyanyanyisa ukuthi uBoucher nabanye basekhona kwikhilikithi yethu
UMark Boucher
UMBONO
UBHALWE: Sihle Ndlovu
ISITHOMBE: Twitter

UGraeme Smith ngangimthanda kodwa ngiphoxekile. U-AB de Villiers ngangimkhonze ukwedlula kodwa ngidumele. UMark Boucher ngangizifela ngaye kodwa ngifikelwa ukumangala.

Bonke laba bantu bengithokoza kakhulu ukubabona bedlalela iqembu lesizwe lekhilikithi laseNingizimu Afrika, amaProteas.

Bekwehla kamnandi kakhulu kodwa ukubona abadlali abamnyama abafana noMakhaya Ntini, Ashwell Prince, Lonwabo Tsotsobe, Thami Tsolekile, nabanye bedlalela amaProteas.

Kungizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi lezi zinsizwa ezimnyama bezigqoka ijezi lamaProteas, zidlale ngokuzimisela kodwa bezisuke zigqibe usizi lodwa.

Ngiyazibuza nje ukuthi bekumphatha kanjani uMakhaya Ntini ukuthi ubefike acwaswe ngokwebala ezindlini zokushintshela. Kodwa uma sekusenkundleni abantu abafanayo bambize ngeqhawe.

Abantu abangafuni ukukhuluma naye ehhotela bashaye sengathi konke kuhamba kahle enkundleni uma eseshwiba ethatha amawikhethi abalulekile.

Lo Makhaya uphule amarekhodi kwikhilikithi yomhlaba, wawinisa iqembu lakuleli kukubi izikhawu eziningi. Kufikisela nesibibithwane ukuthi uNtini ubeke akhethe ukuhamba ngezinyawo esuka ehhotela eya enkundleni.

Lokhu ubekwenza ngoba ezama ukugwema ukucwaswa abadlali abamhlophe bamaProteas. Bayanyanyisa oSmith, AB noBoucher, sies mann. Ngingamkhohlwa noJacques Kallis osekubonakalise kaningi ukuthi akabathandi abadlali nabantu abamnyama.

Ukuzwa uPrince ethi akakaze azizwe ebalulekile noma emukelekile kumaProteas, kwenza ubone ukuthi laba badlali abamnyama baqinile ngokomqondo.

Ubani ongahlala ecwaswa nsuku zonke kodwa angasho lutho, futhi aqhubeke nokudlalela iqembu iminyaka? UPrince uveze ukuthi akekho owamemukela ngesikhathi efika kumaProteas, futhi ubecwaswa kaningi ngokwebala.

Kuyanyanyisa nje

UTsotsobe uke waveza ukuthi uSmith wakhetha ukudlalisa u-AB ngesikhathi kulimele uBoucher, ngoba nje engafuni kuvimbe uTsolekile.

Kuthiwa uSmith, owayengukaputeni, waze wakuphimisa ukuthi yena uyoshiya phansi kumaProteas uma kuvinjiswa uTsolekile.

Uyabonake ukuthi uSmith, AB noBoucher babolile bonke? Akekho owathi kubona awungenziwa lo mhlolo, yize babazi ukuthi uTsolekile uyena owayelandela uBoucher ngokuvimba kumaProteas!

Nangoke umbuzo omkhulu! USmith ufunani kumaProteas njengamanje njengoba eyisikhulu esiphezulu, noma umqondisi, khona?

UBoucher usabekwa yini kumaProteas njengamanje njengoba engumqeqeshi wawo? Bobabili laba kumele bacelwe ukuthi behle kulezi zikhundla noma baxoshwe uma begoloza.

Ngeke phela iqembu lesizwe liphathwe abantu abacwasayo ngo-2021. Abasoze bashintshe kulokhu ababekwenza.

Uyabona nje ukuthi ukubekwa kukaTemba Bavuma njengokaputeni wamaProteas emidlalweni yosuku olulodwa neyeT20, kusaqhutshekwa nakho ukumbambatha.

Angikholwa ukuthi yingoba ethandwa uBavuma kodwa kuthuliswa abantu abamnyama nje. Abadingeki oSmith noBoucher kumaProteas.

FUNDA NALA: UPrince wazizwa efikwa kumaProteas ukuthi uyiqaqa

U-AB akahambe ayodoba ofishi manje, angaphinde nje acabange ukugqoka imibala yamaProteas. Empeleni nje amaProteas kufanele ngabe aqeqeshwa nguGeoffrey Toyana.

Futhi lokho kumele ngabe kade kwenzeka. Inkinga phela ukuthi lo mqeqeshi (uToyana) umnyama yize enamava angcono kakhulu kunoBoucher, lo okumele ashenxe ngokushesha kumaProteas.

Bambi oSmith, AB, Boucher nabanye ababeshaya sengathi bathanda abantu abamnyama bebe bengabafuni. USmith noBoucher abasuke baphele manje kumaProteas. Shwiii!!

EMAIL: Editor@impempe.com | TWITTER: @impempe_com | FACEBOOK: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published.