Lihle ikusasa kuZwane okhuliselwa esokuqeqesha iChiefs

U-Arthur Zwane
UDABA: OKADONGA GUMBI
ISITHOMBE:TWITTER

Umsebenzi ka-Arthur Zwane ezinkulisa zeKaizer Chiefs uyabonakala futhi ukuzikhandla kwakhe sekumakhele indawo entofontofo ezinhliziyweni zabaphathi beqembu. Lokhu kuvele ngesikhathi ilungu lebhodi elengamele iqembu, uJessica Motaung emncoma lo mqeqeshi ngokukhiqiza kwakhe ubutsetse babadlali.

Bese kunesikhathi eside iChiefs yagcina ukukhuphula abadlali abasuka enkulisa yayo bagcine benze kahle eqenjini elikhulu. Kodwa kusukela kufike uZwane izinto zijikile.

Kubadlali asebephume esandleni sikaZwane abaseqenjini elikhulu singabala uHappy Mashiane, Siphosakhe Ntiya-Ntiya, Njabulo Blom, Sabelo Radebe, Lebohang Lesako noNkosingiphile Ngcobo. Bakhona nabanye ababolekisiwe kwamanye amaqembu njengoKeletso Sifama okwiMaritzburg United, Ayanda Rorwana okwiPretoria Callies noSizwe Twala no-Itumeleng Shopane abakwiSwallows FC.

“Kuyangigqigquzela ukubona ukuthi
umsebenzi owenziwa le ngemuva
unezithelo ezinhle kanje”

UZwane unconywa nguJessica nje kulandela ukuthi oBlom noNgcobo bevotelwe ngabalandeli njengabadlali abasebenze kahle ngoDisemba noJanuwari (uNgcobo) noFebhuwari noMashi (uBlom). Laba badlali baxhaswe ngamaToyota Corrolla amasha ceke abazohamba ngawo izinyanga ezine njengomklomelo wabo.

“Kubalulekile ukuthi sitshale imali kwikusasa. Ngicabanga ukuthi u-Arthur ngumqeqeshi wakusasa. Kuyajabulisa nokuthi usenomuntu ofana noDillon (Shepard) asebenzisana naye,” kusho uJessica.

“Lokhu kuhle ngoba kuqinisekisa ukuthi kunenqubekela phambili okunozinzo uma siya phambili. Sesibonile ukuthi into esebenzayo ebholeni manje wukuthi uzikhulisele umqeqeshi. Kube wumuntu oqonda izimo zesimanje.

“Okuqondayo ukusebenza kobuchwepheshe bezokuxhumana nokuthi bungena kanjani ekuqeqesheni. Kodwa okumqoka kunakho konke wukuthi kube wumuntu owuqondayo umlando nesiko leqembu,” kuchaza uJessica.

Le ndodakazi kaKaizer Motaung yiyo osekubhekwe ukuthi iyothatha isikhundla sokuba ngusihlalo weqembu uma esethatha umhlalaphansi esikhathini esizayo. Uchaze nesizathu esenza ukuthi uZwane, owayegijima kulo leli qembu esadlala, akhushulelwe naseqenjini elikhulu.

“Kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi sinomuntu osebe seqenjini isikhathi eside, umuntu oliqonda kahle isiko leqembu abe khona laphaya (ethimbeni labaqeqeshi). Lokho yinto esizoqhubeka nokuyenza,” kuchaza yena. UJessica uthe ukuqokwa kukaBlom noNgcono njengabadlali abavelele kuwuphawu lokuthi kuyasebenzeka ezinkulisa zabo.

“Kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi
sinomuntu osebe seqenjini isikhathi eside,
umuntu oliqonda kahle isiko leqembu”

“Kuhle ukuthi abalandeli bavotele laba bafana abancane abasanda kukhushulwa besuka enkulisa. Kusitshela ukuthi muhle umsebenzi owenziwayo. Ukubona laba bafana bedlala ngendlela abadlala ngayo kuwubufakazi nokucijwa kwabo kahle enkulisa.

“Kusifaka umfutho, kusitshela ukuthi ikusasa liqhakazile. Kuyangigqigquzela ukubona ukuthi umsebenzi owenziwa le ngemuva unezithelo ezinhle kanje. Insimu sesiyilimile, sayitshala nembewu kanti manje sekumele siqhubeke nokuqinisekisa ukuvunda komhlaba,” kusho uJessica.
Email: Editor@impempe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *