LISENETHINI!: Ifuna ukufakelwa izibuko le yabadlali bangaphandle kuleli

UMolefi Ntseki obeqeqesha iBafana Bafana

THULISILE MIYA
Ngiyazi igwebu selehlile kwabaningi ngemuva kokwehluleka kweqembu lethu lesizwe ukuzibekela indawo kwi-Afcon yangonyaka ozayo eCameroon. Mina ngeke ngikhulume amanga ngisaphoxekile namanje. Phela basithele ngehlazo elikhulu kabi abafana bakithi. Bengingalindele ukuthi sesingashaywa yiSudan, izwe elimatasa nezimpi zombusazwe kodwa nakho ke lisiphendule ompushana.
Sonke sikhala ngomqeqeshi wethu ongenawo amava atheni ekuqeqesheni ukuthi nguyena osenzele phansi. Lokho nami ngiyakuvuma futhi ngadideka ngesikhathi inhlangano eyengamele ibhola kuleli iSAFA ithatha isinqumo sokumnika lomsebenzi omkhulu kangaka yaphinda yamgixabeza ngenkontileka yeminyaka emihlanu yonke. Lesi sinqumo sangishiya ngikhexe umlomo kodwa ngabuye ngazitshela ukuthi bayayazi into abayenzayo, kanti ngiyazikhohlisa.
UMolefi Ntseki uthathe izintambo sibuya kuwo kwelaseGibhithe siholwa nguStuart Baxter owasifaka esigabeni somkhumulajezi sakhishwa yiNigeria. Sasiqeda kukhipha inkunzi esibayeni sayo ngegoli likaThembinkosi Lorch kwathula umoya eGibhithe.
Ngiwukhumbula kahle lowomdlalo ngoba wawethulwa bukhoma yimi emoyeni. Isibabuli somdlali wabo uMohamed Salah wasala yedwa vo enkundleni ekhihla esikaNandi engayikholwa into eyayiqeda kwenzeka. Lo mdlalo ungomunye wemidlalo yeBafana Bafana osazohlala enhliziyweni yami ngoba yangidlalela ingcwenga yebhola, sabuya kancane isithunzi sethu ebholeni, ngaziqhenya ngokuba owaseMzansi.
Njengamanje asinaye umqeqeshi kodwa izoqala maduze imidlalo yokuhlungela eyendebe yomhlaba.
Umbuzo omkhulu enginawo manje uthi ubani ngempela ozoqeqesha iBafana Bafana. Inhlangano eyengamele ibhola kuleli kumele izinuke amakhwapha ngoba sikulesi simo nje kungenxa yayo iSAFA. Iyona eqoka umqeqeshi iphinde futhi ikhiphe umhlahlandlela ngekusasa leqembu. Sesiphenduke inhlekisa kwamanye amazwe ngenxa yezinqumo zabo abazithatha phambilini. Mhlawumbe sekumele baphumele obala ngemigudu abayilandelayo uma beqoka umqeqeshi, lokho kuyosiza ukuthi sifinyelele esiphethweni sokunika uNtseki lomsebenzi kodwa akanaso ngisho esincane isipiliyoni sokuqeqesha iqembu elikhulu wagcina kubafana abancane abaneminyaka eyishumi nesiikhombisa kushona phansi.
Ngikhuluma ngomuntu ongakaze aqeqeshe ngisho abafana abancane kuDiski Challenge emaqenjini eligi. Ngicabanga ukuthi senza iphutha elikhulu nathi uma sicabanga ukuthi kukhona angasenzela kona njengeSizwe. Kuningi esingakwazi okwenzekayo ebuholini beSAFA kodwa nginethemba lokuthi iqiniso liyovela ngelinye ilanga.
Umonakalo usumkhulu kakhulu kuBafana Bafana yingakho nje ngicabanga ukuthi uma sebeqala ukulungisa izinto kuzomele kuqalwe kuyo iSAFA kukhucululwe. Laba bantu abathatha isinqumo sokuqasha uNtseki kumele ngabe abasekho nabo ngoba izinto zibheke phezulu nje kungenxa yabo.
Ebuholini sidinga abantu abalithandayo ibhola futhi abalidlalile emazingeni aphezulu, baligqoka ijezi leBafana Bafana futhi balisebenzela izwe, abantu abafana noLucas Hadebe. Asibadingi osopolitiki ebholeni.
Sidinga umqeqeshi ngokushesha ozobuyisa isithunzi seBafana Bafana. Mina uPitso Mosimane engibona kumfanele ukuthatha lo msebenzi, hhayi ngoba ngibadelela abanye abaqeqeshi bakithi kodwa igama likaPitso lilodwa nje linesisindo futhi uPitso unesithunzi kwamanye amazwe ase-Africa nesipiliyoni sakhe nakho konke asekuzuzile kuyazikhulumela. Into engiyithanda kakhulu ngoPitso ukuthi uyakwazi ukufaka umoya wokunqoba kubadlali bakhe.
Iqembu likaPitso lifela phakathi enkundleni. Buka nje iSundowns wayishiya ivutha bhe namanje isaqhubeka lapho abadlali bayo abavumi nje kalula ukudliwa. Nginenkinga mina nangendlela okubunjwe ngayo iligi yethu enkulu.
Baningi kakhulu abadlali bangaphandle okwenza kube nzima ukuthi abadlali bethu bathole ijezi emaqenjini abo. Ngizokwenza isibonele ngonozinti kuphela. Cishe uhhafu wonke wamaqembu akithi avinjelwa onozinti bangaphandle, ngibala uRichard Ofori, Dennis Onyango, Virgil Vries, Daniel Akpeyi, Peter Leewuenburg, Marcel Angelhardt, Elvis Chipezeze, Washington Arubi kanye nabanye. Sizobathola kanjani ke onozinti abazoncintisana kuBafana ngoba bonke labo nozinti engibabalile ijezi elabo emaqenjini aabawadlalelyo.
Ngiyakuqonda ukuthi abaphathi bamaqembu baqhuba ibhizinisi kodwa kuzomele ibhekwe le ndaba yabadlali bangaphandle ngoba icindezela iqembu leSizwe.
Angazi kuzoze kube nini sithembela kubadlali abadlala phesheya kodwa ijezi belizwa ngendaba. Kukhulunywe kakhulu ngoBongani Zungu ukuthi ngeke akwazi ukuzodlalela iBafana ngezizathu ezibekiwe. UZungu umdlali engimthanda kakhulu kodwa izinto azimhambeli kahle phesheya ufakwa uma umdlalo usuyophela njalo.
Indawo edlalwa uZungu inabadlali abahle kabi futhi abadlala kahle emaqenjini abo la ekhaya, lokhu kwenza umdlali okhuhla ibhentshi phesheya kwezilwandle anetheze ngoba uyazi ukuthi unendawo yakhe kwiBafana Bafana. ISudan isishaye ngabadlali abadlala ekhaya, kumele sifunde isifundo kulokho.
Ngasekugcineni ngifuna ukuzwakalisa ukungenami kwami ngabadlali beqembu leSizwe bonke. Mina angenelisekile ngendlela abazinikela ngayo enkundleni ngaphandle kukaPercy Tau. Abadlali bethu abalwi ngokwanele emehlweni ami okuyinto engiphoxe kakhulu emdlwalweni weSudan.
Ngokubona kwami abadlali bethu abalesabi ihlazo futhi abakwesabi ukuphoxa isizwe. Angazi bazokulwela nini ukuqopha owabo umlando esiyowuxoxela isizukulwane esilandelayo njengoba kwenza iqembu lango-1996 elazakhela igama, lahlonishwa kuze kube yinamhlanje. Ngikubona konke kodwa ukushawa yiSudan ngale ndlela esishaye ngakhona mina ngisekude ukuxola.

UThulisile Miya ungumsakazi owethula imidlalo bukhoma oKhozini FM kanti imibono ayibeka kule ngosi ngeyakhe ayihlangene nabaqashi bakhe. 

Email: Editor@impempe.com

Twitter: @Diskiqueen_ 

Facebook: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published.