Luzobungazwa ngezimpi usuku lokuboshwa kukaMandela

UNelson Mandela

ALFRED NGUBANE

Umhleli wezimpi zesibhakela, uNomvelo Magcaba Shezi uhlele izimpi zokuhlonipha usuku okwaboshwa ngalo owayengumengameli wakuleli wokuqala kwintando yeningi, uNelson Mandela.

UMandela wabanjwa amaphoyisa ayesemzingele isikhathi eside eHowick, KwaZulu-Natal esolwa ngokuvukela umbuso wobandlululo ngo-Agasti 5 1962. UShezi uthi ukuhlonipha lolu suku ngesibhakela kuhambelana nokuthi naye uMandela wake waba ngumshayisibhakela.

“Kuyingqayizivele ukuqhatha lapha eManayi Hall ngoba abantu abaningi abaqhamuka kuwo wonke amagumbi omhlaba babuthana khona ukuzobungaza uMadiba,” kusho uNomvelo.

“Into engifuna ukuyenza wukuthi kube nempi yezinga lamazwe ngamazwe. Khona uMapule waseSkopo, khona la eMgungundlovu ozovikela isicoco sakhe sakuleli. Ngifuna kube ngabashayisibhakela bakhona kule ndawo yaseMgungundlovu,” kuqhuba uNomvelo.

Lo phromotha osemncane ulokhu edlondlobale njalo ekuqhatheni amabhokisa KwaZulu-Natal naseNingizimu Afrika nasezwenikazi. Uthi amabhokisa ozowaqhatha ngakhele isifunda saseMgungundlovu namaphethelo nalawo asafufusa.

Kuwo kukhona azovikela amabhande awo nazodlalela amabhande asezwenikazi. Kukhona u-Andile Mntungwa ozobe evikela ibhande lakhe leWBF Africa okokuqala. USihle Mntungwa uzophinda acele inselelo kwibhande leWBF All Afric,a kube khona noMapule Ngubane noLee Dyer.

Uzophinde anikeze amabhokisa aqalayo ukungena esibhakeleni esikhokhelwayo ithuba ukuthi azibonakalise. “Nginovalo ngamahemuhemu ehlandla lesithathu leCovid-19, kepha ke bonke abantu abakubeke kuMdali ukuqeda lo mkhuhlane osudlule nezimpilo zabantu abaningi emhlabeni wonke,” kuphetha Nomvelo.

Email: Editor@impempe.com

Twitter: @impempe_com

Facebook: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published.