Ogaqele esokwengamela iSafa useye enkantolo eyofuna kuhlehle ukhetho

Ogaqele esokwengamela iSafa useye enkantolo eyofuna kuhlehle ukhetho
OkaDonga Gumbi

URia Ledwaba usefake isicelo esiphuthumayo enkantolo efuna ukuba kuhlehliswe ukhetho lobuholi obusha benhlangano eyengamele ibhola kuleli iSafa.

Lolu khetho belubekelwe ukuthi lube ngoJUni 25 kanti esikhundleni esikhulu – esobumengameli – kuzobanga yena uLedwaba, uDanny Jordaan noSolly Mohlabeng.

Lesi sinyathelo sikaLedwaba siqinisekiswe yiSafa encwadini eyithumelele zonke izifunda ezingaphansi kwayo kodwa yakuveza ukuthi izophikisana nalesi sinyathelo.

Iphinde yakhumbuza amalungu ayo ukuthi izindaba zebhola akuvumelekile zifakwe ezinkantolo zomthetho futhi umehluleli oshaya ujuqu wesinqumo kuzo yiCourt of Arbitration for Sport kuphela.

“Sifisa ukukuveza ukuthi wonke amalungu aqokiwe ukuba angenele izinketho adluliselwe ekomidini elibheka ubuqotho bamalungu ukuba ubahlole.

“Uhla olugcwele lwabazongenela izinketho silutholile sabe sesiludlulisela kuwo wonke amalungu,” kusho iSafa kule ncwadi.

“ISafa yenelisekile ukuthi iyigcine yonke imigomo yayo okudingeka ilandelwe futhi izoqhubeka nezinhlelo zayo zokuba nomhlangano wokuqokwa kobuholi obusha.”

Iphinde yakhumbuza amalungu ukuthi nguye uLedwaba owabhala incwadi ekhumbuza iSafa ukuthi ngokwezinqumo zomhlangano wango-2018 isikhathi sesigungu esengamele njengamanje siyaphela ngoMeyi.

Le ncwadi wayithumela kwiSafa ngoMashi kwase kuthi isikhulu esiphezulu sale nhlangano sabeka ukuthi kuyiwe evotini ngoJuni 25.

editor@impempe.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.