Owakuleli uqashelwe isikhundla sokuqeqesha iqembu lesizwe eSouth Sudan

UShilene Booysen ozopheka iqembu lesizwe labesifazane laseSouth Sudan

OKADONGA GUMBI

Uchazwa kakhulu wukuthi usezoba sekhaleni lomkhankaso wokuthuthukiswa kwebhola labesifazane e-Afrika uShilene Booysen owethulwe njengomqeqeshi wokuqala weqembu lesizwe labesifazane laseSouth Sudan ngoLwesithathu.

Lezi zindaba ezinhle zivele ngoLwesithathu emini ngemuva kokuthi uBooysen esayine inkontileka yeminyaka emibili nososesheni waseSouth Sudan.

“Ngijabule, ngijabule kakhulu. Leli yithuba lami lokuthi ngibe yingxenye yento eyikhethelo,” kusho uBooysen. “ISouth Sudan FA (Football Association) inohlelo elwenzile ebengifisa ukufaka isandla kulo yingakho ngafaka isicelo somsebenzi.

“Konke la ngisebenze khona phambilini bekunengcindezi yingakho ngingayisabi le nselelo entsha. Ngifuna ukwenza umehluko.

“ISSFA ibeke izifiso ezingafezeka, futhi ngifuna ukubasiza ukuzifeza. Okokuqala, ukunyukela endaweni ehloniphekile ohlwini lokukleliswa kwamaqembu esizwe lweFIFA, bese sakha uhlaka oluqinile loluthuthukiswa kwebhola labesifazane kuleliya lizwe,” kuchaza uBooysen.

Okumjabulisa kakhulu uBooysen wukuthi usesekhaleni lomkhankaso wokuthuthukiswa kwebhola labesifazane ezwenikazi.

“ICAF ikucacise bha ekufunayo ngebhola labesifazane e-Afrika futhi kuyajabulisa ukuthi ososesheni abasanda kusungulwa bakuthathele phezulu lokhu,” kusho uBooysen.

Ngaphambi kokuqashwa yiSSFA, uBooysen ubesebenza kwiBanyana Banyana njengenhloli ehlaziya izimbangi zaleli qembu. Yingakho izindaba zokuqashwa kwakhe eSouth Sudan zimnandi kodwa zibuye zibe zimbi kuDesree Ellis opheka iBanyana.

“UShilene sengimaze iminyaka engaphezu kuka-20 ngoba sasidlala naye eqenjini elilodwa, saphinde sasebenza sonke kwiBanyana.

“Kubuhlungu ukuthi uyasishiya kodwa yithuba lakhe lokuthi akhule. Besikhuluma ngamathuba anjena naye. Ngimfisela okuhle. Ngiyazi uzophumelela,” kusho u-Ellis.

UShilene useke wasebenza nakwiBafana Bafana neqembu lase-USA, iHouston Dash phambilini. U-Ellis uthe yisipiliyoni anaso uBooysen esimenza abe nesiqoniseko sokuthi uzowenza ngendlela lomsebenzi awuqashelwe eSouth Sudan.

Email: Editor@impempe.com – Twitter: @impempe_com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *