SHWIII!: Asengene amanzi endlini kwiPSL elinda kube sekugcineni ngamacala

SIHLE NDLOVU

Iqiniso elimsulwa nelingasoze lishintshe ukuthi ngeke ukwazi ukushintsha umzali, abantu ozalwa nabo nomndeni uqobo. Ngiyazi yinqwaba engabe kade yakwenza lokhu ukube yisimo esivumelekile nento eyenziwayo nje kalula, kungabuzwa imibuzo.

Kufana nokufihla umuntu okuyinto ongeke uphumelele ukuyenza kungakathalekile ukuthi ufihla intombi/isoka nomake ingane yakho. Ngingakusho ngokungananazi kodwa ukuthi maningi amaqembu adlala ngaphansi kwePremier Soccer League (PSL) afisa sengathi angashintsha ‘umzali’ noma ‘umndeni’.

I-PSL ayisiyena umzali oqotho noma umndeni ongawethemba. Yinhlakanhlaka nje yekhaya eyenza uzibuze ukuthi yini izingane zakhona ziphathwe ngendlela engafani. Okuvele kukushiye ukhexile ngePSL ukuthi ayinqeni ukukutshela ukuthi uma utholakale unecala lokwethuka unompempe uhlawula u-R200.

Gwiqiqi ngesikhathi esilandelayo iPSL efanayo ikutshele ukuthi uma unecala lokwethuka unompempe uhlawula u-R10. Angifuni nokubuyela ezigamekweni ezifanayo ncamashi lapho iPSL yakhona ikhiphe izigwebo ezihluke njengeMpumalanga neNtshonalanga.

Bese kuba sengathi kuliwa nayo uma seyikhunjuzwa ukuthi yayikade itheni phambilini. Isinqumo sokunikwa amaphuzu amathathu namagoli amathathu kweSekhukhune United akungabazeki ukuthi sizosusa umsindo njengoba kusongwa imidlalo yeGladAfrica Championship.

‘Ugcina ungasaqondi nqindi nasibhakela
ezintweni zePSL kwesinye isikhathi’

ISekhukhune ithole la maphuzu ngoba iwine icala ebilifakele iPolokwane City eyehluleka ukuba nabadlali abahlanu abangaphansi kweminyaka engu-23, ngesikhathi la maqembu aseLimpopo ebhekene ezinyangeni ezidlule.

Bekumele impela ihlawuliswe iPolokwane ngalesi senzo kodwa isinqumo sokunikwa kweSekhukhune amaphuzu amathathu yisona esishayisa amakhala. IPolokwane ibingaphucwa amaphuzu kodwa bengungamele anikwe iSekhukhune.

Phambilini iPSL isike yaba namacala afana ncamashi naleli kodwa amaphuzu aye athathwe alahlwe anganikwa iqembu elalidlala naleli elisuke lilahlwe yicala. Okunye okumbi kakhulu okwenziwa yiPSL ukulinda kuze kube sekugcineni kwesizini ngaphambi kokuphuma nezinqumo emacaleni athile.

Angazi nami ukuthi yini ehlukile kulokhu kodwa mhlawumbe iPSL izoke icacise njengoba ithe izoba nomhlangano ngoLwesine ukudingida lona lolu daba. Okubuhlungu nje ngakho konke lokhu ukuthi iRoyal AM isizithola isesimeni esihluke kakhulu njengoba kuzodlalwa imidlalo yokugcina yeligi.

Ngempelasonto leli qembu laKwaZulu-Natal lizenzele umsebenzi waba lula ngokuwina umdlalo walo ne-University of Pretoria. Lokhu bekuchaza ukuthi emdlalweni wokugcina lizobe lidinga iphuzu elilodwa kuphela ukuze libe ngompetha beGladAfrica Championship.

Abanjani abanikwa amaphuzu
abanye bengawatholanga? 

Ikushintshe konke lokho iPSL ngesikhathi igixabeza iSekhukhune ngamaphuzu amathathu namagoli amathathu. Lokhu sekuchaza ukuthi noma ingawina iRoyal AM kodwa lokho ngeke kusho lutho uma neSekhukhune iwinile.

Angazi mhlawumbe ngisheshe ngaloba ingakasifundisi iPSL ukuthi yini ehlukile ngalesi sinqumo njengoba ibe nomhlangano ngoLwesine. Nokho angifuni ukuyifihlela iPSL ukuthi noma ingaphuma nesinqumo esithini ngoLwesine kodwa ayiyena umzali oqotho. Amaqembu ePSL awaphathwa ngendlela efanayo futhi nayo iyakwazi lokho. Ayithembekile nhlobo iPSL. Shwiii!!

Email: Editor@impempe.com

Twitter: @impempe_com

Facebook: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published.