Ubuyela eringini uMngomezulu owayelwa ngabo-1980

UXolani Mxubu

OKADONGA GUMBI

Ukubona abafana abanentshisekelo yesibhakela sebejikela otshwaleni nasezidakamizweni kumbuyisele esibhakeleni uJabulani Mngomezulu owayedume ngabo-1980 kwezamankomane kuleli.

UMmgomezulu utshele impempe.com ukuthi usezokuba ngumhleli wezimpi njengoba esesitholile isitifiketi sokwenza lo msebenzi, kanti uzoqhubeka nokuzinza futhi asebenzele oLundi.

Uthi iKwaZulu-Natal inothe kakhulu ngamabhokisa anethalente elimangalisayo, kodwa abulawa ukungazitholi izimpi.

“Amabhokisa obonayo ukuthi abengaya kude ngekhono lawo agcina esengena ezidakamizweni nophuzo oludakayo bese egcina eshabalele kanjalo nje,” kusho uMngomezulu.

Isikhala sivuleke kakhulu kulandela ukushona kukaThulani “Nkunzi” Magudulela okunguyena obeyaye ahlele izimpi esifundeni sasoLundi ngaphansi kweLudonga Boxing Promotions.

Yikho lokhu okwenza uMagudulela agcine esevundulule abashayisibhakela abafana noXolani Mvubu, Thalente Zulu noNkosonathi Sibiya kuyo le ndawo engaphansi kweZululand District.

“Ngiyabathenbisa abathandi besibhakela ukuthi indlala yezimpi ngeke isiphelile, sekoba ngumlando kumabhokisa ukuthi abeze ayeke amankomane ngenxa yokuswela izimpi.

“Ngiwuqonda kahle lo mdlalo wezamankomane nokuhlelwa kwawo. Ngizoqala ukuqhatha ngoJuni khona oLundi lapho ngizonika khona ithuba kumabhokisa asafufusa nalawo asezakhele igama kwezamankomane,” kuchaza uMngomezulu.

Ngezikhathi zakhe, uMngomezulu wayephekwa nguPeter “Terror” Mathebula osewashona, kanti kubashayisibhakela ake wafihlelana nabo izinzipho kukhona o-Albert Xaba noZonke Sibiya ukukha nje phezulu.

Email: Editor@impempe.com
Twitter: impempe_com
Facebook: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *