UCele wathi uKelly ungqondongqondo kwelikaMeyiwa: ummeli

USenzo Meyiwa

 

UDABA: Sihle Ndlovu
ISITHOMBE: Twitter

Umuntu owadubula wabulala, owayengunozinti we-Orlando Pirates neBafana Bafana,  uSenzo “Nzori” Meyiwa, ungomunye walabo abayisikhombisa ababesendlini naye.

Lokhu kuqinisekiswe ummeli womndeni wakwaMeyiwa, ogeqa amagula ngaleli cala, uMalesela Teffo. Ekhuluma neSABC uTeffo uveze  ukuthi kukhona abazama ukumvimba ukuthi  asize umndeni wakwaMeyiwa mayelana naleli cala.

“Ngaqashwa uSifiso (Meyiwa) umnewabo kamufi ngo-2020. Ngavuma ngase ngiqala ukusiza ngendlela engingasiza ngayo,” kusho uTeffo.

“Ngemuva kwalokho kwaqala kwaba nokungaboni ngaso linye phakathi kwami noNgqongqoshe wezamaPhoyisa, uKhehla Sithole, noKhomishana wamaPhoyisa uBheki Cele.

“Yibona laba ababefuna ukuthi ngiyeke lokhu engase ngiqale ukukwenza. Isimo sashuba lapho kangangoba amaphoyisa ayalelwa ukuthi angibophe yize kwakungekho okuphathekayo.”

UTeffo uveze ukuthi wayeyiphoyisa iminyaka engu-19 kwathi ngemuva kokushiya esiphoyiseni wafundela ubummeli.

“Ngesikhathi ngenza uphenyo lwami ngathola ukuthi uNgqongqoshe wamaPhoyisa noKhomishana wamaphoyisa, yibona ababegxambukela kulolu phenyo lwecala likaSenzo. Ngathola ukuthi kwakunamacala amabili.

“Icala lokuqala lavulwa ngoJanuwari 2019 kanti laliphenywa yithimba eliholwa uJoice Buthelezi. Elinye icala lavulwa ngo-Okthoba 2014 kanti laliphenywa yithimba likaBrigadiya Gininda.

“Icala lango-2014 liveza ukuthi ngesikhathi uSenzo edutshulwa kukhona abantu abangena endlini omunye ephethe isibhamu, kanti omunye wayephethe ummese. Khona lapho kukhona nokuthi uSenzo wadubuleka ngephutha.

“Kuleli elavulwa ngo-2019 kuthiwa akekho owangena endlini ngo-2014. Kwakukhona abantu abadala abayisishiyagalombili endlini, kubalwa naye uSenzo. Lawa amacala amabili asho izinto ezingefani aphenywa amathimba ehlukene,” kwenaba uTeffo.

Uthe ngesikhathi kuboshwa abahlanu ngoMeyi 2020 kwabanjwa abantu okungebona ngabomu.

“Abantu okwakumele baboshwe yilaba abayisikhombisa ababesendlini ngesikhathi uSenzo edutshulwa. Nokho leli qembu eliphenya icala lango-2014 (likaGininda) lakuvimba lokho.

“Bathi ningababophi labo bantu kukhona abantu okumele baboshwe futhi bazolivuma icala. Labo bantu yibona laba esibabona bevela enkantolo manje,” kusho uTeffo.

UTeffo uthe bayisikhombisa abantu okumele baboshwe futhi yilaba ababesendliini noSenzo.

“Ngo-Okthoba ka-2020 uBheki Cele waya emndenini kaMeyiwa wayowutshela ukuthi ungqondongqondo kuleli cala uKelly Khumalo. Asazi ukuthi wayekwenzelani lokhu. Yini angaboshwa pho uKelly?” kubuza uTeffo

“Isibhamu esabulala uSenzo safika nomunye walaba abayisikhombisa ababesendlini. Kwadutshulwa kabili, inhlamvu yokuqala yashaya phansi eyesibili iyona eyangena esifubeni sikaSenzo. Inhlamvu yesibili yadutshulwa umuntu ohlukile hhayi lona owafika nesibhamu.”

EMAIL: Editor@impempe.com  | TWITTER: @impempe_com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.