Uchazwa eyokudlala nezingwazi kwiSharks uSiya Kolisi

U-Ed Coetzee weSharks nomdlali wabo omusha uSiya Kolisi

MTHOKOZISI MNCUSENI

Akuzange kudingeke ukuthi iCell C Sharks isebenzise amagama acwengekile ukushela uSiya Kolisi naye okumcacele zisuka ngakho kodwa ukuthi uzoqoma kuleli qembu lakwelikaBhanana.

Kuzwakala sengathi zihambe kanje izingxoxo phakathi kukakaputeni wamaBhokobhoko omenyezelwe ngokusemthethweni yileli qembu laseThekwini ngoLwesithathu njengomdlali walo omusha ceke.

UKolisi uhlukanise neWestern Province okuyilona lodwa iqembu aseke walidlalela njengoba ehlale kulona iminyaka engu-11.

Kusukela izinkinsela zase-United States of America (USA), i-MVM Holdings zithenge amasheya azinika amandla okuphatha kwiSharks, indaba kaKolisi ukuthi uya kuyona iqalile yamunyungwa.

Imbangela yalokhu ukuxhumana kweRoc Nation ephethe izindaba zakhe neMVM Holding. Lezi zinkampani ziphethwe abantu ababodwa.

Abanye babe nesandla ekutheni uKolisi athole umfundaze eGrey College. ISharks ifake isithombe sikaKolisi no-Ed Coetzee oyisikhulu esiphezulu kuleli qembu kwiTwitter beqinisekisa ukuthi bagcine bewutholile uShaka wabo omkhulu.

“Akuzange kuthathe isikhathi ukuthi ngiqome iSharks ngoba indlela efuna ukuyithatha ifana ncamashi neyami,” usho kanje uKolisi ejobelela ngokuthi: “Umuzwa nje osekhempini uyamangalisa.

“Abadlali abakhona nendlela iqembu eliphethwe ngayo ngizwa ngaphakathi ukuthi lesi yisinqumo esifanele. Kusukela ngimncane isifiso sami ukuba senkundleni nabadlali okwaziwayo ukuthi akekho ongcono kunabo ngenxa yethalente labo.

“Leli gxathu yilona engilibone lizongisondeza nalelo phupho lami. Lesi yisikhathi soshintsho emndenini wami futhi sizimisele ukulwamukela.

“Engikuthembisayo ukuthi ngaso sonke isikhathi ngiyohlale ngiwufaka wonke umfutho enginawo enkundleni uma ngimele leli qembu. Ngiyabonga kwiSharks.”

UCoetzee uthe: “Siyamamukela uKolisi nomndeni wakhe eThekwini. Siyiqembu eliwundeni vele ngakho-ke ngeke bakuzwe nokuthi basha kuleli dolobha.

“Kuyisibusiso kithi ukuba nomdlali oyisibani kumbe ithemba labo bonke abafana namantombazane abakhona eNingizimu Afrika.”

Email: mthokozisi@impempe.com – Twitter: @MthokozMncuseni 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *