#SincomaIkhono: Ukhule ngalo ibhola uThulisile Miya woKhozi FM

THulisile Miya
UThulisile Miya

OKADONGA GUMBI
Ukushoda kwabadlali eqenjini labafana yikho okwafaka umsakazi wokuqala wesifazane ukusakaza imidlalo yebhola bukhoma oKhozini FM, uThulisile Miya.
UThulisile uthi ngesikhathi esakhula ngakubo eXopo wazithola esedlala ibhola ngoba ungekho omunye umdlalo kodwa wayengakaze aphuphe ukuthi engagcina esengumsakazi walo esiteshini esikhulu kunazo zonke ezweni.
“Ibhola iwona kuphela umdlalo engithe uma ngiqala ngivuleka amehlo ubuphambi kwami. Ngasekhaya bekunabafana abaningi ngoba kuseplazini ngakho imizi yayingeminingi.
“Ngakho into ebidlalwa nje yobhola. Inkundla abebedlalela kuyo beyiseduze ngasekhaya ngakho besiya siyobabuka bedlala.
“Kuthe ngelinye ilanga behlukanisana, bathola ukuthi abanye bayashoda kwathiwa angize ngizongena ngakubo.
“Bathi ngoba angikwazi ukudlala mina ngizoma epalini bangichazela umthetho ukuthi ngizolibamba uma likuphi ibhola, nokuthi ngizolinika kuphela laba abaqimbile ngenhla, uyayibona leyonto yasemakhaya…
“Kwaqala kanjalo ke ukungena kwami ebholeni,” kusho uThulisile. Kuthe esesikoleni waphoqeleka ukudlala ibhola lomnqakiswano (netball) ngoba yiwona okwakuthiwa owamantombazane.
“Kodwa amehlo ami ayehlala ebheke la kudlala khona abafana kwaze kwathi ngelinye ilanga uthisha wangibona, wabuza ukuthi yini ngilokhu ngigxile laphaya,” kuchaza yena.
Kwabe sekuqalwa ibhola kabesifazane futhi waqhubeka nalo kwaze kwaba uyofika esikhungweni semfundo ephakeme eThekwini.
Kulapho agcina esebizelwa naseqenjini lesizwe iBanyana Banyana, kodwa wafike waphoxeka esethola ukuthi kanti bahola amakinati.
“Ngadlala emaqenjini ehlukene okujhona kuwo iMakhutha Ladies neMarianhill Vultures…
“Ngabizwa eqenjini lesizwe sasizodlala neZimbabwe kusaqeqesha u(Augustine) Makalakalane. Kodwa ngafike khona nganquma ukuthi nguyakiyeka ibhola. Ngabona ukuthi lemali ebengicabanga ukuthi ngizoba nayo ngeke ize ibe khona.
“Ngafonela umama ngamtshela ukuthi ngiyagcina ukuba lana ngoba ayikho lento. Besibona abantu bedlala kwiTV uzitshele ukuthi banemali kanti lutho.”

UThulisile Miya noReggie Ndlovu

Wabe esegxila ezincwadini zakhe kwazise wasesenyuvesi vele. Nokho wabuye washiya sekushoda izimali, wabuyela emakhaya.
Kulapho umkhulu wakhe wamkhulumela nomlungu wepulazi ukuba amqashe ukuze abeke imali yokuyobuyeka eskoleni.
“Ngasebenza ngampela laphaya futhi ayikho into engangingayenzi ngoba ngangisenga izinkomo.
“Umlungu wangikhokhela yonke yonke imali yesikole wangithengela ne-laptop, ngaqhubeka ngafunda ngaze ngaqeda,” kuchaza uThulisile.
Kuthe esekhona emakhaya wezwa isikhangiso oKhozini ukuthi bafuna abasakazi bebhola, kuzoba nenhlolokhono eThekwini.
Wanikela khona ngoba uthi wayevele kuyinto ayeyenza ezidlalela uma ebuka abafana bangakubo bedlala, elibgisa uJoe Hudla.
“Kwathi uma ngingena la kwakuhlolwa khona ngafica isiqoqo samadoda, engangibazi kubo uBra Joe no-Irvin Sihlophe ngoba ngake ngababona ekhalendeni.
“Kwathiwa angisakaze, ngakhetha umdlalo waphesheya ngoba abaningi babenza iChiefs nePirates…”
Okulandela lapho kwaba wukuthi abizwe atshelwe ukuthi ube ngomunye wabenze kahle futhi wagcina eqokiwe, waqashwa njengoba manje esengunsakazi ozakhele igama.

Email: Editor@impempe.com

Twitter: @impempe_com

Facebook: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *