UMato uyobamba kuze kubuye uJesu yini kanti kwesePSL?

UMato uyobamba kuze kubuye uJesu yini kanti kwesePSL?
UMato Madlala
UMBONO
UBHALWE: Sihle Ndlovu
ISITHOMBE: Thuli Dlamini

Iyaxaka lento yokuthi uMato Madlala useyibamba esikhundleni sakhe kwiPSL namanje. Angiyazi imithetho yezinkampani ezithile mayelana nokubamba komuntu esikhundleni, ngoba phela inkampani yenza lokho okuhambelana nayo.

Nokho ngiyaye ngizwe kuthiwa umnyango wezabasebenzi ubuye ushaye amakhala uma umuntu esebambe isikhathi eside, kungacaci ukuthi kwenzakalani ngesikhundla leso. Konke lokho kwenzeka uma sekungenelele izinyunyana okuyizona ezikhulumela abasebenzi.

Angazike noma izinyunyana lezo ziyangena yini emzini wePremier Soccer League (PSL) lapho kukhala khona isicathulo sika-Irvin Khoza (Orlando Pirates), Kaizer Motaung (Kaizer Chiefs) noMato Madlala (Lamontville Golden Arrows).

Uyazi laba abathathu ave ngibahlonipha kodwa ngihlale ngizibuza ukuthi bona bayalihlonipha yini ibhola lethu, njengoba kuyinto ecacayo ukuthi yibona abashaya u-5 kwiPSL.

Ingachazwa ithiweni nje indaba yokuthi uMato usebe yisikhulu esiphezulu esibambile kwiPSL iminyaka emihlanu yonke? UMato uqokwe ukuthi abambe kulesi sikhundla ngoNovemba 2015 kodwa kuze kube yimanje usambile.

Lokhu kuchaza ukuthi ngoNovemba nonyaka lo sihlalo we-Arrows uzobe ehlanganisa iminyaka eyisithupha ebambile njengesikhulu esiphezulu sePSL. Cha impela bayazenza izinto kwiPSL ngiyabavuma.

FUNDA NALA: Wathwethwisa okwempangele ebheke eGoli uMpangela, wabuya enyobozela

Uma kwenzeka ubuza uMato ukuthi uzobamba kuze kube nini uvele athi: “buza kuKhoza”. Lapho uKhoza wakhona ngesikhathi ebuzwa ngo-2019, wathi kumele banqume ukuthi uMato bayamqasha yini ngokuphelele kulesi sikhundla, bese ayeke ukuba usihlalo we-Arrows. Kwaba wukuthi usephendulileke.

Kusobalake ukuthi kuthatha isikhathi eside kakhulu ukuthatha isinqumo ngoMato nesikhundla sesikhulu esiphezulu. Nakhu phela beqale ukucabanga ngo-2019, namanje basaqhubeka nokudla amathambo engqondo.

Izinto zimapeketwane zinjena nje kwiPSL yikho kanye ukuthi kukhona okukhala isicathulo sabo, bese abanye kumele bamukele lokho okusuke sekushiwo. UMato usuke eseqedile ukukuphendula mayelana nokubamba kwakhe uma esethe buza kuKhoza.

Angithi phela wazi kahle ukuthi kulikhuni satshe ezintathelini eziningi ukuthatha ucingo zishayele uKhoza zibuze ukuthi uMato uyobamba kuze kubuye uJesu yini kulesi sikhundla.

Engizibuza kona ukuthi ngabe uMato ubambe iminyaka engaka nje yingoba engekho yini umuntu ongathatha lesi sikhundla. Noma yingoba kudanselwa isigingci sikaKhoza lo ahlale ethi akubuzwe kuyena uMato?

Muhle umsebenzi owenziwe uKhoza kwiPSL njengoba isilapho isikhona njengamanje. Nokho le nto yokuthi kukhona umuntu ozobamba kuze kusondele iminyaka eyishumi ithanda ukudida.

FUNDA NALA: Bamfuna ezikhindini uMato Madlala abeRoyal AM

Ngiyazi ukuthi abanqeni ukungibuza ukuthi mina ngifuna kungene bani kulesi sikhundla ngoba konke kuhamba kahle ngaphansi kukaMato. Akukho mayelana nalokho kodwa kumayelana nokwenza izinto ngendlela eqondile.

Kodwa kuyacaca ukuthi into eqondile ayifuneki kwiPSL ngoba vele bangamahlathi. Yikho nje kunecala elithinta iRoyal AM elisaqhubeka namanje. Angifuni ukungena kakhulu kulokho kodwa umbuzo uthi, uMato uyobamba kuze kube yinini? Shwiii!!

EMAIL: Editor@impempe.com | TWITTER: @impempe_com | FACEBOOK: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published.