Umdlalo ohlukile webhola osendelene nezinkanyezi uzodlalwa eNagina

Intatheli yeMpempe

INESIFISO sokugcina udumo lwabadlali bakanobhutshuzwayo asebethathe umhlalaphansi – baze babe neminyaka ewu-55 ubudala – ngomdlalo eyawusungula ngoJanuwari 2017, intatheli yelinye lamaphephandaba esiZulu.

USazi Mkhwanazi, obaziwa ngoMajola, okuyisibongo sikayise – oyintatheli yeLANGA, wasungula umdlalo osondelene nezinkanyezi, iNhungu/Sazi 16777216, aqhathe kuwona izibongo ezine, emidlalweni ezokuba mhla ka-9 kuJulayi, eNagina Sportsfield, eMariannhill, eThekwini.

Ngale midlalo ezoqala ngo-9 ekuseni, uthe ukhumbula indodana yakhe engasekho. Emdlalweni wokuqala wokubhula amazolo, kuzobhekana oSibiya and Allies, noBhuntshwayo and Allies. Bese kuthi emdlalweni omkhulu kutholane phezulu oMkhwanazi and Allies noMabhida.

UMkhwanazi uthe uNhungu lo usho u-8 ngesiTsonga. Uthe yize engeke ayisho imiklomelo kodwa kukhona okuncane azohlekisa ngakho abazobe bebambe iqhaza.

Echaza iNhungu, uthe inkundla iwu-40x30m,  inamakhona awu-8 namapali awu-8 aqanjwe ngemihlaba, iMercury, iVenus, i-Earth, iMars, iJupiter, iSaturn, i-Uranus noNeptune. Abadlali baqanjwe ngezinkanyezi kanti bawu-8 abaqala umdlalo, kube nababili abacuphe ingozi.

Umdlalo uthatha imizuzu ewu-88. Abadlali bangena ngokushintshana enkundleni njengakwikhilikithi. Umdlali ohlaselayo kumele akore kuwo wonke amapali ukuze athole iphuzu elibizwa nge-orbit.

Oweqembu “eliphikisayo” kumele aqiniseke ukuthi lo ohlaselayo akahambi aze ayokora kwiNeptune – okuyipali lokugcina. Uma isitobha siphumelele wukuvimba ifolosi, sithola iphuzu elibizwa nge-eclipse (okuyiwikhethi kwikhilikithi).

Bobabili laba badlali banezimpelesi (polluxes) ezibagadela amabhola aphumela ngaphandle ngoba bona kabavumelekile ukuphuma enkundleni, kanti nazo izimpelesi kazivumelekile enkundleni uma kudlalwa. Ophula lo mthetho, kunikwa isitha ushwele obizwa nge-gravitational slingshot, okusho ukudluliswa kwaso epalini singakoranga.

Uthe inhloso ngokusungula lo mdlalo wukugcina udumo lwabadlali bakanobhutshuzwayo asebethathe umhlalaphansi, wukunciphisa isiminyaminya kunobhutshuzwayo, wukuqeda ukwahlukana kobulili kwezemidlalo nokususa intsha phezu kwezitamukoko.

Uhlela ukuyobonana nenye yamakhosi angaphansi kukaMasipala iKing Cetshwayo, kwazise ufisa ukuwufaka emakhosini lo mdlalo. INhungu akangabazi ukuthi ingathatha ubukhosi ibubeke kwelinye izinga ngesikhathi nabo ubukhosi buwubeka kwelinye izinga lo mdlalo.

Usehlanganise ibhukwana elinamakhasi awu-176 elinemithetho nokunye ngalo mdlalo.

“Ngangifisa ukuba ngumdlali webhola elikhokhelayo kodwa ngahluleka sengiku-reserve wamaZulu FC. Ngangizibona ngelinye ilanga ngigijima kwiMoroka Swallows, ngibambe indawo ka-Andries ‘Chaka Chaka’ Mpondo engangizifela ngaye, kodwa izinto zaphika,” kusho uMkhwanazi.

“Baningi abafana nami abazama inhlanhla ebholeni kodwa iqiniso lithi ngeke baphumelele bonke. Ngokwami iNhungu iyikhaya lesibili labathandi bakanobhutshuzwayo.”

editor@impempe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.