UMonare ugcone uzakwabo uMotswari ngokuthi ziyameqa uma umqeqeshi ebayalela okumele bakwenze ngesiNgisi

UThabang Monare okune-video la agcona khona uzakwabo uBen Motswari

MTHOKOZISI MNCUSENI

Ngabe ziyameqa uBen Motshwari we-Orlando Pirates uma sekuziwa olimini lukaJoji (isiNgisi)?

Ungakukholwa lokhu uman ungase uhlangane ne-video ye-TikTok, impempe.com ezithele kuyona ngeSonto ekuseni.

Kule video kukhuluma uThabo Monare oyihlikihla ngokukhulu ukuhlangana nokutholana noMotshwari enjinini yeBucs. Laba badlali bangabangani kusukela besadlala ndawonye kwiBidvest Wits.

Kuyona uMonare upholile embhedeni futhi ubonakala ngisho ebusweni ukuthi uphumule kahle futhi unethezekile, encokola sakugcona uMotswari ngokuthi ubuza kuye njalo ukuthi umqeqeshi (uJosef Zinnbauer) uthini ngoba yena engamuzwa.

Kuyinto ejwayelekile ebholeni ukubona umqeqeshi ekhuluma ngezandla ezama ukudlulisa umlayezo kunadlali bakhe kodwa eqisele izimbangi zingezwa bathini. UMonare wenze ihlaya nangalokhu.

Ekhuluma ngalokhu uMonare othe: “Abe esengibiza esebhentshini athi, Thabang. Ngibheke ngakuyena bese eqala ekhomba,” ekhomba ngezandla uMonare imigilingwane eyenziwa abaqeqeshi.

“Ngivele ngiphakamise isithupha. Afike uBen (Motshwari), ntwana uthini umqeqeshi. Ngithi nami angazi hamba uyozibuzela kuye,”

Kweyesibili i-video, Kucacile ukuthi iqhubeka kule eyokuqala. Kusenguyena uMonare esazohlalele kiwi umbhede wakhe.

“Angibizele eceleni umqeqeshi angichazele ngokuminyana kwesisu engiyala nangokuthi mina noBen singahlukani kakhulu. Uyasixwayisa futhi umqeqeshi ngokuthi asehlise kancane emabholeni amade avundla nenkundla.

“Ngibuyele enkundleni. Abuze futhi uBen, ntwana uthini umqeqeshi, ngithi kuyena okulula ukuthi uvele uqhubeke udlale ibhola ngoba le ayikhulumayo izokuhlula. Ifuna ube noMatikuletsheni.”

Kusobala ukuthi kuyadlalwa la kodwa-ke umbuzo omkhulu umile ekutheni ngabe ziyacisha ngempela izibani kuMotshwari uma sekukhulunywa isiNgisi? Mhlawumbe naye usazokhipha eyakhe i-video eziphendulela.

UMonare noMotshwari badlala ngokukhulu ukuhlangana kusukela befikile kwiBucs besuka kwiWits ngezikhathi ezahlukene. Kungenzeka ukuthi le video iputshukile nje bezidlalela kwazise sebenesikhathi bazana nangaphandle kwasenkundleni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.