Ungumuntu obazisayo abanye abantu uNcikazi ocija i-Arrows

UMandla Ncikazi oqeqesha iLamontville Golden Arrows

MTHOKOZISI MNCUSENI

KONKE kuhle ngaye!
Akujwayelekile ukuthi abe khona umuntu onjalo.
Kwamina ngizazi ukuthi ngiyawuhlonipha umhlaba nakho konke okuphezu kwawo kodwa sengitshelwe kaningi ukuthi ngibuthaka uma kuziwa ngasekubambeni umoya ukuthi ungaphakami noma isidingo singekho.
Akujwayelekile ukuthi kube khona umuntu konke okuhle ngaye kodwa uma ulandela okuthinta inhloko yabaqeqeshi kwiLamontville Golden Arrows, uMandla Ncikazi, kunzima ukungamukeli ukuthi konke kuhle ngaye.
Akakaze abulokothe utshwala empilweni yakhe ingasabalwa-ke eyokubhema noma izidakamizwa. Ukhulele eHlokozi ekhuliswa ugogo wakhe osaphila nanamuhla.
Ngendlela anenhliziyo enhle ngayo uNcikazi akafihli ukuthi uyafisa ukusiza uMasibusane Zongo osezanywe kaningi edlala ngethuba eselinikiwe. Akekho umuntu engimaziyo ofisa ukusiza uZongo ngenxa yomlando wakhe.
Uyazivocavoca nsuku zonke. Udla kahle (uthanda izithelo nemifino) futhi uyakholelwa ekutheni umzimba ophilile iyona ndlela yokuphila.
UNcikazi uzishaya isifuba ngokuthi lo tiki awutholayo umnika ithuba lokuwusebenzisa ukuthofozelisa impilo yaso belu isalukazi sakhe athi safika emhlabeni ngo-1922.
“Ngikhule ngingenalutho. Mhlawumbe yingakho ngihlonipha ngendlela elinganayo wonke umuntu okhona emhlabeni,”uke washo kanje phambilini uNcikazi exoxa ngempilo yakhe (ngoba futhi uwumuntu ongafihli lutho ngempilo yakhe).
“Kuyinto efana nesiko ukuthi thina badlali bakudala esesingabaqeqeshi sitshele abadlali bethu ukuthi sasinzima kangakanani.
“Kuhlukile kimina ngoba angikwazi ukuqamba amanga ngakho-ke ngangiwumdlali okungabonakali ngisho ekhona enkundleni.
“Ngangenza lokhu engithunywe khona kodwa engangidle ngakho ukufaka umfutho ongaphezulu kowanele,” kusenguye uNcikazi ecacisa ngokuthi wayeluphi uhlobo lomdlali.
Ngenxa yomlando we-Arrows (wokujwayela ukubalwa namaqembu alwela i-Top 8 noma ukugwema izembe) akulula ukuqaphela izimanga ezigilwa yilo mqeqeshi ngeqembu elingenaye ngisho oyedwa umdlali oke atholakale emaphaphandebeni ngezizathu ezitshekile.
IGolden Arrows isendaweni yesibili kwi-log yeDStv Premiership. Inamaphuzu angu-35 ngemuva kwemidlalo engu-19. Isiwine imidlalo engu-9 yadlala ngokulingana kwengu-8 yase ishaywa kabili nje vo.
IMamelodi Sundowns ingcono kune-Arrows ngephuzu nanangokuthi isadlale kawu-16 yona.
Nakanjani ikhona into eshintshile kwi-Arrows kusukela izintambo zithathwe uNcikazi lapho esizana khona noMabhuti Khenyeza.
Qaphela lokhu! Kusukela kuqale le sizini yeDStv Premiership ngaphansi kobuholi bukaNcikazi i-Arrows isiqoqe amaphuzu angu-35. Ngesizini eddlule iqede ina-34.
Lokhu kusho ukuthi isiqoqe amaphuzu angaphezulu kwalawa ewaqoqe ngesizini edlule yonke kodwa kusasele imidlalo engaphezulu kwengu-10.
Uma ungaboni ukuthi kukhona umlingo owenziwa uNcikazi la kusho ukuthi vele awugcwali, kwazisholo abafana elokishini.
Nanamuhla kusakhulunywa ngamaphasi angu-44 iSundowns eyabukisa ngeKaizer Chiefs ngawo ngo-2007 kodwa i-Arrows yenze okuthi akufane kule nyanga kodwa akushiwo lutho ngakho.
I-Arrows ishaye igoli ongalilindela eqenjini likaPep Guardiola isuka nebhola emuva ihlanganisa amaphasi angu-24 ingakaze ilithinte iBlack Leopards (eze yalithinta ngoba isiyolisusa).
UNcikazi wayewuthisha mhlawumbe useyalisebenzisa futhi leli khono. Uchaza kuzwakale ngisho ngabe ukhuluma ngani.
Kungenzeka ukuthi le nsila yobuthisha isiyasebenza futhi ngoba ngisho echaza umdlalo usidweba sicace bha isithombe ngisho ngabe ukhuluma olukaMageba noma olwaseNgilandi.
UNcikazi abaningi bamazi njengephini njengoba eke wenza kuyona i-Arrows ngaphansi kukaManqoba Mnqithi abadle naye i-MTN 8, noSteve Komphela amsize kwi-Arrows, Maritzburg United, Free State Stars nakwiBafana Bafana.
Kusobala ukuthi sonke lesi sikhathi uNcikazi ubencela ulwazi. Ubufakazi nabu, konke kuhle ngaye kule sizini.
Mthokozisi Mncuseni
Twitter: @MthokozMncuseni
Facebook:Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *