UNgwenya usuka kude futhi usaya kude nezokusubatha

UNgwenya usuka kude futhi usaya kude nezokusubatha
UMartin Ngwenya
Alfred Ngubane 

Selilide ibanga elihanjwe nguMartin Ngwenya kwezokusubatha. Kusukela esengumsubathi, kuya ekuphatheni abasubathi njengoba manje eseyimemenja yeMr Price Athletics Club.

UNgwenya usekwenze konke. Kodwa akakaqedi. Impempe ihambele le menenja eThekwini kuleli viki la ifike yavuleleka khona ngohambo lwayo kwezokusubatha ethi belubuye lube mazombezombe.

“Kodwa ngoba bengazi lapho ngiphokophele khona, benginngapheli amandla noma sekunzima kanjani,” kusho uNgwenya.

Uma ungena ngaphakathi ehhovisi lakhe eliseDurban Station, uhlangabezwa yisiphalaphala sentokazi yomlungu enomoya omuhle. Uyabonela nje ukuthi bahlelekile lapha.

Isiholile sibheke ehhovisi likaMtimande, yafika yasishiya khona wasukuma wasibingelela wasihlalisa phansi waqala umsebenzi wokudlana indlebe esilandisa ngohambo lwakhe nempumelelo yakhe.

Uthi uqale ekusubatheni wadlulela ekuphatheni abasubathi abanohlonzo emhlabeni jikelele. Uphinde abe yilungu lekomidi leComrades Marathon kanti ingu-12 iminyaka eyibambe kulo.

Kubasubathi asebenze nabo singabala amawele aseRussia o-Elena no-Oleshy Nurgalieva, Vladimir Kotov, Bongumusa Mthembu, Ludwick Mamabolo, Claude Moshiywa, noMncedi Mkhize.

Bonke laba basubathi esibabalile sebeke bayiwina iComrades Marathon, abanye amahlandla ngamabili noma ngamathathu.

FUNDA NALA: Abaqeqeshi baphika eyokuthi uMhango uyahlupha

UMtimande uphinde asebenzisane nabasubathi abaningi abaphuma emazweni omhlaba jikelele esingabala iRussia, United States of America, United Kingdom, Germany, namanye amazwe amaningi.

Uthi akulula nhlobo ukusebenza nabasubathi ngoba iningi labo liphuma emakhaya ahlwempu okwenza umsebenzi wakhe ube mkhulu.

“Iningi labo lisuke lingayiqondi nemithethi yalo mkhakha wezemidlalo bese kudingeka ngibaqale phansi ngibaqeqeshe ngolwazi.

“Ngibe sengiphinde ngibadlulisela kubaqeqeshi, ngibalandele ukuthi baphatheke kahle yini,” kuchaza uNgwenya.

“Kumele ngiqinisekise nokuthi bathola ukudla okunomsoco ngoba baziqeqesha kanzima. Ngiphinde ngibathengele amathikithi amabhanoyi ngibatholele nezindawo zokuhlala emahhotela uma benemijaho.

“Konke lokho kudla imali eningi kakhulu yeqembu kwazise baningi kakhulu abasubathi esinabo.

“Zikhona izingqinamba engihlangabezana nazo njengoba abanye basuke bengenayo imali ngisho eyokuthenga amalayisense nezimpahla zokusubatha.

“Kube sekudingeka ngiphuthume ngibanikeze. Abanye bavele bengasho ukuthi bazoba khona emjahweni, bengabinazo izimfanelo zokusubatha ngoba bacabanga ukuthi ngizoba khona.

“Lokho kungiphathisa ikhanda ngoba kumele ngishiye umndeni wami ngiphuthume ngiyolungisa isimo.”

Nokho uMtimande konke lokhu ukwenza ngesinono sekati futhi akakhubeki emoyeni noma sekumele enze okungaphezulu kwabekuhlelile.

“Ngingasho ukuthi ngincele lukhulu kubantu abafana noNick Bester weNedbank Running Club noJohn Helmatt we-Itshika nabanye abaningi.”

UNgwenya uthi akakaqedi ngokufukula ezemidlalo njengoba esenezifiso eziningi esefuna nokungena kweminye imidlalo.

“Njemanje sengifuna ukusabalala nakweminye imidlalo efana nebhola lezinyawo, elombhoxo nekhilikithi.kodwa ngisafunda ukuthi ngibe nolwazi olunzulu kuqala,” kusho yena.

Uthi kuyamthokozisa kakhulu ukusebenza nabasubathi abavelele emhlabeni jikelele futhi kumfundise okuningi kakhulu.

FUNDA NALA: OwaMaZulu uthi bayameseka uMothwa yize ebenzele phansi 

Uveze ukuthi ukunqoba iComrades Marathon neTwo Oceans Marathon nalaba basubathi kumenza aziqhenye kakhulu.

“Namanje ngisalambele ukuthi ngiphinde nginqobe iLondon Marathon, iBerlin Marathon neNew York Marathon.

“Ngiyafisa nokubona abantu besimame bangene kulo mkhakha wokuphatha abasubathi njengoba kusakhonya abebala elimhlophe bodwa nje.”

Khonamanjalo, uphinde waveza ukuthi uzohambela izindawo zasemakhaya ethungatha ikhono labasubathi ezikoleni.

“Kunezindawo lapho abantu bakhona abangazi ukuthi bazophuma babhekephi uma ngabe befuna ukusubatha nokujoyina iqembu lethu noma amanye.

“Sizophinde sinikezele kothisha izifundo zokuqeqesha mahhala njengoba sikholelwa ukuthi inkunzi isematholeni.

“Ngifuna ukubonga kakhulu neMpempe ehlale inathi kukuhle kukubi iyasikhalima isifundise siyabonga kubaphathi bayo, kuphetha uNgwenya.

editor@impempe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *