Usethole ikhaya elisha uMakhoba oshiye kwiStarline

UZwilenkosi Magudulela

ALFRED NGUBANE

Usesheshe wazitholela ikhaya uGcina Makhoba ongomunye wabashayisibhakela abasanda kulaxaza iStarline Boxing Promotion ngenxa yokungeneliseki ngezinto ezithile.

Kuzokhumbuleka ukuthi sike sabika ngokufuduka cishe kwawo wonke amabhokisa abesebenza nale nkampani kaZandile Malinga. UMakhoba ungomunye wabo kanti wake wasitshela ukuthi waxoshwa wukuthi bamsayinela imali encane ezovikela ibhande lakhe empini yokugcina, nalu udaba: https://bit.ly/33MrznF.

UMakhoba ongumpetha we-WBF Africa International esisindweni seSuper Flyweight, ubhoboke okokuqala ngekusasa lakhe kwezamankomane ngemuva kokuhlukana neStarline Ekhuluma neMpempe, uthi uselitholile ikhaya elisha khona kwaZulu-Natal.

Uthi ngeke esafudukela eGauteng njengoba ebehlelile kodwa usezohlala njengoba esengene esitebeleni seLudonga Boxing Promotion kaThulani “Nkunzi” Magudulela ongasekho emhlabeni. ILudonga isiholwa nguZwilenkosi Magudulela oyindodana kaThulani.

“Angithandanga ukuthi ngize ngiye kwesinye isifundazwe kube kukhona abantu engicabanga ukuthi bengenza kangcono khona la kwelakithi. Ukuthi oyedwa akangiphathanga kahle akusho ukuthi bonke sekumele ngibabophe ngabhande linye,” kusho uMakhoba.

“Sengixoxile noZwi savumelana ngakho konke okuzokwenzeka. Ngijabule ngesivumelene ngakho. Banginelisile kukho konke ebengikudinga njengebhokisa. Ngicabanga ukuthi izinto zizohamba kahle,” kuqhuba yena.

UMagudulela naye ukuqinisekile ukuthi uMakhoba usengaphansi kweLudonga Boxing Promotion. Uthi uMakhoba uxhumane nabo yena wabe esexoxisana nabeStarline ukuqinisekisa ukuthi ngeke azithole sekunemibang yezinkontileka ekuhambeni kwesikhathi.

“Bekumele ngiqaphele kwengikwenzayo, Ngibathintile abeStarline saxoxa kahle abangaba nankinga ngoba bathe akukho okubahlanganisayo noMakhoba manje,” kusho uMagudulela. Kuzokhumbuleka ukuthi iLudonga neStarline yizimbangi ezinkulu kwezamankomane eKZN.

Email: Editor@impempe.com

Twitter: @impempe_com

Facebook: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published.