UShalulile ucacisa eyokushutheka ijezi esikhindini

UPeter Shalulile oseveze izizathu ezimenza ahlale ehlanzekile futhi ezimisele kwakwenzayo

MTHOKOZISI MNCUSENI

Sekugcine kuhlalukile ukuthi kungani umgadli ovutha amalangabi kulezi zinsuku kwiMamelodi Sundowns uPeter “Sha-Sha” Shalulile ehlale elishutheke ngaphansi kwesikhindi ijezi, futhi ehlale ezithobile, ezinikele ngendlela efanayo ngaso sonke isikhathi.

Kusukela efikile kuleli uShalulile waseNamibia kuyaqapheleka ukuthi uma esenkundleni isikibha sakhe sihlale sifakwe ngaphakathi.

Nokho useze wagcina ekuvezile ukuthi kungani egqoka kanje. Uthi ukhulele emndenini wamasosha akufaka kwqgxila kuye esemncane ukubaluleka kokuthi ahlale njalo ebukeka eqondile.

“Kukaningi ngibuzwa ngendlela engigqoka ngayo uma ngisenkundleni kodwa impendulo yami ilula – yingoba ngikhuliswe amasosha ekhaya ngakho lokhu abakufundiswa enkambini bebebuya nakho ekhaya,” kucacisa uShalulile.

Okunye obekunganakekile ngaye akucacisile lo mdlali oneminyaka engu-27, indlela ajabula ngayo uma eqeda ukubhakuzisa inethi.

“Akukho okunye ngaphandle kwalokho. Nendlela engijabulela ngayo igoli uma uke unake kuba sengathi ngiyatshala. Nalokho kungene kimina ngisakhula ngoba enye ingxenye yomndeni wami ingabalimi.

“Singasho nje ukuthi lokhu engikwenzayo indlela engikhumbula kumbe engihlonipha ngayo umndeni wami,” usho kanje uShalulile lapho ebeyisivakashi khona komunhye wemisakazo yakuleli.

Ziningi izinguquko esezenzekile empilweni yakhe kusukela efike kwiSundowns esuka kwiHighlands Park, kanti uvumile futhi ukuthi wake waba nokwesaba esafika eChloorkop.

“Okokuqala nje ngifike isidlaliso sami nguwuMgadli kaJehova, kuthe ngingazelele ngezwa sekukhona abangibiza ngoSha-Sha.

“Anginankinga naleli gama ngoba vele seliqala ukuchuma kodwa engikufice kwangihlaba umxhwele uMshishi (Themba Zwane).

“Kuningi okushintshile. KwiHighlands Park besiya ngqo ezitheni kepha lapha kunezindlela eziningi futhi ezingaqondi ngqo.

“La sinoZwane no-Kermit (Erasmus) abevele baqhamuke nethuba esikhaleni. Iyathusa indlela uZwane enza ngayo umdlalo ubukeke ulula.

“Ukwenzela yonke into ibelule. Kwesinye isikhathi ngize ngizithuse kwamina ngibuye ngikhumbule ukuthi ngenzeiwa uZwane ukuthi ngidlale kanje,” kusho yena.

Leave a Reply

Your email address will not be published.