Ushoda ngeyokuya obizelwe ukuyohlowa ikhono phesheya

ikhono
UWandile Mthethwa
UDABA: Sihle Ndlovu
ISITHOMBE: Sithunyelwe

Licelelwa uxhaso ibhungu laseNewcastle, eKilbarchan, uWandile Mthethwa eseliphuthwe kaningi ithuba lokuyohlolwa ikhono emaqenjini aphesheya.

UMthethwa, oneminyaka engu-19, nongaphansi kweNewcastle Football Academy, kuvela ukuthi usehehe amaqembu amaningi aphesheya.

Kuthiwa useke wamenywa eDenmark kodwa wangakwazi ukukhokhela uhambo lokuya khona. Uphinde wamenywa futhi eGeorgia kodwa wangakwazi futhi ukuhlanganisa u-R40 000.

Usephinde wanikwa ithuba lokuthi ayohlolwa ikhono Georgia ngaphambi kokuthi kuphele uDisemba. Lapha uzoba nenhlolokhono izinyanga ezintathu namaqembu amane ahlukene.

UMnikeni Mntungwa ongumphathi weNewcastle Football Academy uthe uMthethwa unekhono elimangalisayo.

“UMthethwa ufike kithi siyiNewcastle Footballa Academy, yilona gama esaziwa ngalo leli. Nokho kwiSafa sibhalise njengeqembu lama-amesha iNkosiyethu Football Stars,” kusho uMntungwa.

“Lo mfana ufike kithina ngoSepthemba 2019, yilokhu sadonsa naye kuze kube manje. Uwumfana osezingeni elihle kakhulu, ngebhadi uyise akasekho kanti nonina akasebenzi”.

Uveze ukuthi uMthethwa uke wasayiniswa yiqembu laseGiyani eLimpopo, iGiyani Happy Boys (ABC Motsepe League).

Nokho baxoshwe umphakathi ngoba ungathokozile ngokuthi sekugcwele abadlali bokuhamba kuleli qembu.

“Kuthe ngemuva kwalokho sathola isimemo esasivela eDenmark ukuthi ayodlal omunye umqhudelwano, bempika nje. Kwasho kona ukuthi imali yokuthi ahambe ayikho.

“Siphinde sathola isimemo esivela eGeorgia, lapho bebezohamba khona bebathathu. Sazama ukucela akwangahlangana yize laba abanye ababili babenenkinga yama-passport.

“Nakhoke sebesithumelela futhi kuleli sonto bethi singamletha uMthethwa uma ungakashayi umhlaka 1 Januwari.

“Sinaso isimemo esiqondile ngizosithumela kuwena. Sineseqiniseko sokuthi ngeke abuye ngenxa yekhono analo,” kwenaba uMntungwa.

Labo abazimisele ngokusiza uMthethwa bayaqinisekiswa ukuthi lokhu akukhona ukuqola nje ngoba nakhu sekuza noKhizimusi nje.

Ngakho akudingeki ukuthi bafake imali kwi-akhawunti ethile kodwa bangakhokhela ngqo ithikithi lebhanoyi
nezinye izindleko.

Ngokusho kweNewcastle Footfaball Academy ikhona incwadi yesimemo ewubufakazi bokuthi uMthethwa ufunwa kwinhlolokhono phesheya.

Labo abayifunayo bangayithola noma yinini uma beyicela. Bangaxhumana noMnikeni Mntungwa ku: 076 071 8190.

EMAIL: Editor@impempe.com  | TWITTER: @impempe_com

Leave a Reply

Your email address will not be published.