USibiya uthembisa ukugeza igama lakhe kwezamankomane

USibiya uthembisa ukugeza igama lakhe kwezamankomane
Alfred Ngubane

UZonke Sibiya ongumhleli wezimpi ngaphansi kweZDM Sotobe Boxing Promotion ulikhomba kuye uqobo iphutha ngokubhuntsha kwezimpi abezihlela.

Uyavuma ukuthi washaya udaka ngempela akekho umuntu angamkhomba athi nguye owamphambanisela izinto zakhe.

USibiya usebhuntshise izimpi kwaze kwaba kathathu ngenxa yokungaqikekeli nokuba buthuntu ekwenzeni izinto ngendlela efanele

Ukhulume neMpempe wathi uzoligeza igama lakhe ngokuhlela izimpi ezizoba ngoMashi 20 aqinisekise ukuthi kulokhu akwenzeki maphutha.

Ebuzwa ukuthi njengoba engasekho noyedwa nje osamthemba ngenxa yokuboza kwakhe, uthe amaphutha awenzile ufundile kuwo.

“Angiphiki ukuthi kube amaphutha ami adale kugcine kubhuntsha izimpi phambilini kodwa sengifundile kuwo.

“Manje sengibheke ukuthi ngigeze igama lami ngoba selilibi, sengingumuntu omubi impela nje esibhakeleni,” kusho yena.

USibiya usezakhele igama elibi kwezamankomane kuleli nasenhlanganwene ezengamele iBoxing SA ngokuhlela izimpi ezingaphumeleli.

Amabhokisa nezimenenja zawo abasamthembi nhlobo ngoba usehluleke amahlandla amathathu wonke engaphumeleli.

Khonamanjalo Impempe imbonile ehamba esayinisa izinkontileka amabhokisa kodwa kube nokukhalaza ngoba bethi abanye bazokwenzani ngoba akukholutho okubaqinisekisayo ukuthi ngeke kubaphinde okwenzeke phambilini.

USibiya uthi uyazi khona abangathandi ukuthi aphumelele kulo mkhakha ngoba behlushwa yizinto zabo ezibaphathisa amakhanda.

Kuzokhumbuleka ukuthi lo mhleli wezimpi osafufusayo KwaZulu Natal ubehlele izimpi ukuthi zibe seLamontville.

Uthi inhloso yokuthi aqhathele khona ukubuyisela emphakathini wangakubo nokuthuthukisa amankomane ngakubo.

FUNDA NALA: URabada ube yiqhawe egeza igama lamaProteas

Uphinde waveza ukuthi abantu besimame abanakiwe manje ufuna ukuhlaba ikhwelo lokuthi bonke abahleli bezimpi eNingizimu Afrika bafakwe ohlwini labazolwa bengashiywa ngaphandle.

Omunye wabasondelene naye umsole ngokuthi akafuni ukuboniswa yingakho izinto zakhe zigcina sezibheka eceleni nje.

“Kuba buhlungu uma esegxekwa esenziwa nehlaya ngendlela yokuziphatha budlabha kwakhe,” kusho lona ocele siligodle igama lakhe.

Uhlulwa ukuqonda ukuthi ukudlala isibhakela nokuqhatha izimpi akufani. Wayengumshayisibhakela yena manje usafuna ukwenza ngendlela efanayo namnje esengumhleli wezimpi.

“Nokuthi ke unenkinga yokuba ngundlovukayiphikiswa, uhlezi efuna kugcine elakhe igama makwenziwa izinto.”

editor@impempe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.