Usola ukubukelwa phansi komuntu omnyama kwabagxeka ukwesekwa kukaMotsepe yiFIFA okhethweni lweCAF

UPatrice Motsepe ngomengameli weSAFA, uDanny Jordaan

OKADONGA GUMBI

Umengameli wenhlangano eyengamele ibhola kuleli, iSouth African Football Association (SAFA), uDanny Jordaan ubhoke wakhahlela ekhala ngokuthi izinkulumo zokuthi uPatrice Motsepe uzoba yisicathalala seFIFA uma eqokelwa kwesokuhola iCAF zinokubukela phansi umuntu omnyama.

IFIFA, ngomengameli wayo uGianni Infantino iphumele obala ngokweseka kwayo uMotsepe kulabo abafuna ukwengamela iCAF. Ukhetho luzoba seMorroco ngoMashi 12. Izingqapheli eziningi zikushayele amakhala lokhu okwenziwe yiFIFa zithi izama ukukhova uMotsepe.

“ICAF iyilungu leFIFA ngakho ayikho into engalungile lapha. Okungalungile wukuthi kube khona ocabanga ukuthi uPatrice uzoba wumkhovu kaGianni Infantino – lokho kuyinhlamba, kwehlisa isithunzi futhi akumele nje sibe nombono wokuthi uma kukhona umlungu nomuntu omnyama, lo omnyama uzoba yisicathalala somlungu.

“Wumbhedo nje lowo. Kumele sizihlangule emicabangweni enjalo. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngalento, kodwa uma kukhona omngabazayo uMotsepe, akalinde uzozibonela. Abakhuluma kanjalo yingoba abamazi kahle. Ungumholi ongasabi lutho,” kusho uJordaan kwiSAfm kuleli viki.

Uthe umbono wokuthi iFIFA iyagxambukela awulona iqoniso ngoba ekugcineni vele kumele lezi zinhlangano zisebenzisane.

“Uma iCAF inomqhudelwano – kungaba owentsha, owabadala noma owabesifazane – abawinayo bagcina bedlala kweyeFIFA. Yingakho kufanele izinhlangano zamazwekazi zisebenzisane neFIFA.

“Ukuthi bese lokhu kubonwa ngokuthi umengameli wenhlangano yezwekazi uzoba wumkhovu weFIFA kubi ngoba abakusho okufanayo ngamanye amazwekazi njenge-Asia noSouth America.

“UPatrice useke waphatha iWorld Economic Forum futhi uzijwayele izikhundla zamazwe ngamazwe, ngeke abe yisicathalala esinguvumazonke.

“Kumele sikuqonde ukuthi iCAF neFIFA bayasebenzisana futhi lokho kumele kwenzeke ngokubambisana, ukuhloniphana nokulingana.”

Sekusele izinsuku eziyisishiyagalombili kuyiwe okhethweni kanti uJordaan, osekhaleni lomkhankaso kaMotsepe, unethemba elikhulu lokuthi bazoludla.

“Sesibala izinsuku, saqala ngoNovemba 12 nyakenye ngesikhathi kudlange kakhulu iCovid-19, kwadingeka siyivike ngapha nangapha sihambela amazwe ase-Afrika sikhankasa, manje sezihubela sakusha.

“Sisebenze ngokuzikhandla futhi manje sesizoya engqungqutheleni yokukhetha. Sizosheshe sihambe ukuze sihlangane nezithunywa sizikhumbuze umlayezo wethu. Kuzovota omengameli bezinhlangano zamazwe abangu-54.

“Thina sidinga abangu-28 ukuthi bavotele uMotsepe ukuze sihlangane u-51%, sinethemba elikhulu.”

Email: Editor@impempe.com

Twitter: @impempe_com

Facebook: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *