USukazi uzidlokodlela iziqandu zizicashele phansi kwetshe

USukazi uzidlokodlela iziqandu zizicashele phansi kwetshe
UTim Sukazi
Sihle Ndlovu

Ngikholwa wukuthi uma ufika endaweni into yokuqala okumele uyenze ukuthi ubuke isimo sakhona, nokuthi izinto zenziwa kanjani, ngaphambi kokuzikhombisa ukuthi wena ungumuntu onjani.

Kuhlale kuyingozi kakhulu ukuthi ufike endaweni uphaphe kuze kweqe, nokuyinto egcina ikudalela amazinyo abushelelezi ngokushesha.

Empeleni kwesinye isikhathi nje kumele uthule unomphelo uqhubeke nempilo yakho, egcekeni lakho.

Angikusho nje kuqonde ukuthi ngizwe ngishaywa wuvalo ngesikhathi ngibona ukuphawula kukaTim Sukazi, ongusihlalo weTS Galaxy, mayelana nezinto ezithinta iPremier Soccer League (PSL).

Okufike emqondweni nje ukuthi umfo kaSukazi uzidlokodlela iziqandu ematsheni zizihlalele, kanti kuzoba buhlungu kakhulu uma seziphuma zimnika lokhu akufunayo.

I-PSL yethu le ibolile phuhlu, futhi labo abalandela ibhola laseNingizimu Afrika bakwazi kahle lokho.

Nokho bayazi futhi ukuthi kumele babuke nje kukhule nokhula, ngoba ababhidisi bekhwaya lePSL abasoze banyakaze noma kungathiwa liyabhimba.

Limnandi impela iqiniso elikhulunywa uSukazi kodwa lizogcina ngokusiza thina abazindaba, bese yena limfaka kwalasha.

Alikhulunywa iqiniso kule PSL yethu. Uzoze ukhulume iqiniso nje uthembeni?

Akekho ongashayi amakhala ngokuthi uMato Madlala usebe yisikhulu esiphezulu esibambile kwiPSL, iminyaka esengihluleka nawukuyibala, nokuyinto engavumelekile.

Ayiphathwake eyokuthi uneqembu elidlala kwiDStv Premiership, iLamontville Golden Arrows, njengoba ebambe lesi sikhundla nje.

Engizama ukukusho ukuthi amaphuzu kaSukazi awanhlanhlathi neze. Baningi abakhuluma ngalokhu kodwa bazi kahle ukuthi basuke bezikhulumela nje, ngoba ngeke kushintshe lutho.

Okungixaka ngoSukazi ukuthi ngaphambi kokuthenga isitifiketi sokudlala kwiGladAfrica Championship, ubeyi-agent yabadlali. Wazi kahle ukuthi kwenzekani kwiPSL.

FUNDA NALA: UPitso angase alande uZwane ayomsiza kwi-Al Ahly

Nokho uqhubekile wathenga isitifiketi sokudlala kwiDStv Premiership, azi kahle ukuthi kwenzekani nokuthi kukhala isicathulo sikabani kwiPSL yonke.

Akukho akonile ngokuthi afeze iphupho lakhe lokuba neqembu. Kodwa kumele ngabe usebenzisa amava anawo ngePSL, ukugwema ameva azomhlaba uma ekhumula izicathulo ngoba efuna ukulibathula ngezinyawo ukuze akhululeke, ashaywe wumoya.

Ngiloba lapha nje angisho ukuthi uSukazi akazi ukuthi kwenzekani kwiPSL. Ngithuswa ukuthi phezu kolwazi analo kodwa usafuna ukukhuluma iqiniso elingeke limsize ngalutho yena neqembu lakhe.

Ukufunda kukaSukazi nokuhlakanipha kwakhe njengommeli, ngeke kumsize kula mabhoklolo awazi ukuthi iPSL eyawo futhi akekho omunye umuntu ongawatshela okuthile.

Njengoba ekhala ngenqwaba yamakhadi abomvu nje uSukazi, nokuthi uyazi onompempe basuke bethunyiwe ukuthi banyukunye iqembu lakhe, kumele azi ukuthi kusekuncane lokho.

Vele uma ufika kwiPSL ukhombisa ukushaya amakhala ngezinto ezithile benza isiqiniseko sokuthi iqembu lakho lidliwa yizembe.

Bukake nami sengikhuluma wona la maqiniso engikhuza kuwona umfo kaSukazi.

Sengiphetha nje ngithi uSukazi akahlale endaweni njengelungu lomphakathi, akhohlwe ukuthi ikhansela linenkohlakalo futhi liwugombela kwesalo.

Kumele azi ukuthi baningi abangazithandi izinto ezenziwa yikhansela kodwa bathule ngoba vele liyibhoklolo. Shwiii

editor@impempe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *