Uthweswe iziqu umsakazi wodumo lwe “Laduuuma!”

ew SEOEnter a focus keyphrase to calculate the SEO score Howdy, Impempe.com Log Out Screen OptionsHelpWordPress 5.7.2 is available! Please notify the site administrator. Add New Post Add title Uthweswe iziqu umsakazi wodumo lwe “Laduuuuuma!”
UZama "Laduuuma" Masondo
UDABA: Alfred Ngubane
ISITHOMBE: Sithunyelwe

Inkhakha kwesokwethulwa bukhoma kwemidlalo yebhola ngolimi lwesiZulu, uZama “ZZ” Masondo usephothule izifundo zeMasters emkhakheni we-African Languages.

Ngokusho kwabe-Unisa, la uMasondo abenza khona lezi zifundo, uphase ngamalengiso. Lo msakazi oneminyaka engu-70 wemukelwa ukwenza lezi zifundo ngaphansi kohlelo olubizwa ngeRecognition of Prior Learning.

Obambe njengomphathi wophiko lwezifundo ze-African Languages kulesi sikhungo semfundo ephakeme, uSolwazi Stanley Madonsela uthe isicelo sakhe sokuqhuba izifundo sacutshungulisiswa.

“Wemukelwa ngokubheka ukuthi uvele unazo iziqu azenza phambili. Amava ache anzulu ngolimi nokuthuthukiswa kwalo njengomsakazi owethula imidlalo bukhoma eqamba amatemu athile kanobhutshuzwayo ngenye yezinto ezibhekiwe,” kuchaza uSolwazi Madonsela.

UMasondo waqala ukusebenza eSABC ngasekuqaleni kwama-80’s engumhumushi nombhali. Uthando lwakhe lwemfundo lwamenza waba nentshisekelo yokuzikhulisa kulo mkhakha. Le nsizwa edabuka eBergville, maphakathi neKwaZulu-Natal isebenza eSuperSport TV njengamanje.

Wazakhela udumo ngetemu lakhe lokubingelela uma kunemidlalo emikhulu lapho ayethi: “Ziiimb’indaba madoda…” I-Unisa iyamhalalisela uMasondo ngalokhu kuhlomula kwakhe futhi ifisa ukunxenxa nabanye ukuba balandele ezinyathelweni zakhe baphucule izimpilo zabo ngemfundo.

Email: Editor@impempe.com
Twitter: @impempe_com
Facebook: Impempe SA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *