Uveza amaqhinga kaJordaan okuvimba abafuna isikhundla sakhe kwiSafa

Uveza amaqhinga kaJordaan okuvimba abafuna isikhundla sakhe kwiSafa
UDanny Jordaan
Sihle Ndlovu

Owayeyisikhulu esiphezulu kwiSafa (South African Football Association), uDennis Mumble, usedalule amahlazo ngoDanny Jordaan ongumengameli wale nhlangano.

Phakathi kwezinto ezishiwo uMumble, ukuthi kungani agcina eshiyile kule nhlangano, wathi babefuna enze izinto ayengahambisani nazo.

“Isizathu esenza ukuthi ngihambe ngo-2018, ngesikhathi kuza ukhetho, ukuthi kunezinto engacelwa ukuthi ngizenze kodwa ngenqaba ukwenza lokho,” kusho uMumble kwiNewzRoomAfrika.

“U-Ace Ncobo angakutshela. Ngeke ukwazi ukuthi usabise wonke umuntu ogxeka iSafa, ubasabise ngokuthi bazobizelwa ekomitini eliqondisa ubugwegwe nokuthi uzobaxosha.

“Kukhona amacala ayehleliwe ukuthi abekwe u-Ace engenqaba ukuthi ngiwafake ekomitini eliqondisa ubugwegwe ngoba yilokho okwakuthiwe angikwenze.”

Kuzokhumbuleka ukuthi uNcobo wayengenele ukhetho lokuba wumengameli weSafa ngo-2018 kodwa wagcina ehoxa ekuseni ngosuku lokhetho.

“Amacala angu-31 kuya ku-32 wonke, kuthiwa ‘kumele umbeke la macala.’ Ngikwenzeleni lokho? Ngokuthi nje wayengenele ukhetho lokuba ngumengameli?

“Akuhambi kanjalo, yingakho nje ngingasekho kwiSafa,” kuqhuba uMumble.

Njangamanje sekuqubuke omunye umsindo njengoba iSafa yenqabela uRia Ledwaba ukuthi aqale umkhankaso wakhe wokuba ngumengameli weSafa, kusasele izinyanga ezimbili kuyiwe okhethweni.

Kuthiwa angakwenza lokhu kuphela uma sekusele izinsuku ezingu-14 kuyiwe engqungqutheleni lapho kuzokhethwa khona ubuholi obusha. Le ngqungquthela izokuba ngoJuni 25.

UMumble ukubeke kwacaca ukuthi ubani lo owayemfakela ingcindezi ukuthi abizele abantu phambi kwekomiti eliqondisa ubugwegwe uma bephikisana nezinto ezithile.

“Angikuthandisisi ukusebenzisa amagama abantu kodwa ngacindezelwa umengameli weSafa, uDanny Jordaan, ukuthi ngethwese uNcobo amacala.

“Wayengeneme ngalokhu okwakushiwo ngu-Ace nalabo ababemeseka. Kwakumele sinike abantu izincwadi zokubasabisa ngenxa nje yokuthi babebeka uvo lwabo ngezinto ezithinta iSafa nokhetho.

“Namanje kwenzeka into efanayo. Abantu abagxeka iSafa bathola izincwadi ezivela kubammeli ngokuthi babeka uvo lwabo ukuthi abeneme ngokuthi ibheke kuphi iSafa.”

UMumble uthe babefuna ahlale kwiSafa ngesikhathi ehamba kodwa wangayingena leyo.

“Inkinga enganginayo ukuthi ziningi izinto ezazilenga zingalungisiwe. Ngesikhathi nginquma ukuhamba kwaba yingenxa yezinto ezazingalungiswa.

FUNDA NALA: UBoshoff akanankinga ngokulinda ithuba lakhe kuMaZulu

“Amaphini kamengameli kwiSafa kwakumele adingide izinkontileka ezintsha nami kodwa lokho akwenzekanga.

“Okunye ukuthi kwakumele sibheke indlela aziphatha ngayo umengameli weSafa ngesikhathi kunokhetho.

“Kukhona nezinto ayezifuna engangingahambisani neze nazo.” Uthe akukho okuvimba uLedwaba ukuthi aqale manje ukukhankasela ukhetho.

“Awukho umthetho onjalo kwiSafa. Ngingacela ukuthi iSafa ingikhombise ukuthi ukuphi lowo mthetho.

“Ngo-2009 ukukhankasa kwaqala kusasele unyaka wonke ukuthi kuvotwe. Abantu abagcina bethathile ngo-2009 baba nomhlangano ngoDisemba ka-2008.

”Ngo-2013 nakhona ukukhankasa kwaqala kusasele izinyanga eziyishumi. Ngo-2018 nakhona kwenzeka into efanayo.

“Uyazi ukuthi u-Ace Ncobo akaqalanga sekusele izinsuku ezingu-14 ukukhuluma ngokukhankasa. Kungani manje manje sekukhona umthetho ongakaze ube khona?”

editor@impempe.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.