UZungu ungufakazi esigamekweni sokucwasa e-Europe

UGlen Kamara noBongani Zungu

OKADONGA GUMBI
Umdlali weRangers FC, uGlen Kamara useveze ilaka lakhe ngokucwaswa kwabadlali abamnyama abona sengathi kugcina ngokukhulunywa nje ngakho kodwa akwenziwa lutho ukukuqeda.
UKamara uzithole eba yisisulu salo mkhuba omubi wokubizwa kwabadlali abamnyama ngezinkawu ngesikhathi bedlala kwi-UEFA Europa League ngoLwesine.
Ube esekhipha isitatimende ngoLwesihlanu ekhala ngesenzo somdlali weSlavia Prague yaseCzech Republic u-Ondrej Kudel sokumthuka ambize ngenkawu.
“Ayikhoindawo yokucwasa ngebala nezinye izinhlobo zokucwasa ebholeni. Kusukela kuqale isizini, siyaguqa ukukhombisa ukuzwelana nalabo abafa bebulawela ukuba mnyama.
“Uma i-UEFA izimisele ngempela ukuqeda ukucwaswa, sesifikile isikhathi sokuthi iyeke ukukhuluma bese ikhombisa ngezenzo ukuthi ngeke iyivumele lento.
“Njengomdlali angilindele ukuthi mina noma omunye umdlali abekezelele ukucwaswa uma eaenkundleni noma ngaphandle.
“Isenzo sokucwasa sika-Ondrej Kudel senzeke enkundleni ezingeni lamazwe ngamazwe, futhi uma i-UEFA ingenzi lutho ngakho kuzobe iyakuvumela ukucwasa,” kulanda uKamara waseFinland.
Uthe ubezama ukulamula ngesikhathi uKudel exabana nomunye wozakwabo ngesikhathi ethola lokhu kuphoxeka okungaka ukuthi umdlali wakuleli zinga naye uyacwasa.
“Ngizame ukulamula wangitshela ukuthi angithule, wabe esethi kilo abexabana naye akamlinde kancane.
“Ube eseza kimi evale umlomo ngesandla ekhombisa ukuthi uzongihlebela okuthile, wabe esekhipha lamagama: ‘fusegi wena nkawu, uyinkawu wena futhi uyakwazi nawe lokho’.
“Kungithusile ukuzwa amagama okucwasa ephuma kumdlali wakuleli zinga, futhi lento aseyisho manje uqamba amanga,” kusho uKamara.
UKudel ukuphikile ukuthi umbize ngenkawu, wathi umfusegisile nje kuphela. Kodwa uKamara uthi unofakazi njengoba uzakwabo, uBongani Zungu emzwile naye.
“Isenzo abesihlosile lesi uKudel futhi noBongani Zungu umzwile ngoba ubengahlebi,” kuchaza uKamara.
Uthe abadlali abamnyama sebekhathele yizenzo ezifana nalezi njengoba zenzeka nasezinkundleni zokuxhumana la bethukwa khona mihla namalanga.

Email: Editor@impempe.com

Twitter: @impempe_com

Facebook: Impempe SA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *