EzakamuvaIbhola

UDavid Thidiela uphoxwe amazwi enkakha uShaun Barlett

Sbongs Gumbi

Amazwi kaShaun Bartlett, ongumqeqeshi weCape Town Spurs, ahlabe ephukela kuDavid Thidiela ongumnikazi weBlack Leopards. 

UBarlett ukhulume amazwi angehlanga kahle kwabaseVenda ngesikhathi eqeda ukungenisa iSpurs kwiDStv Premiership. 

“Negikujabulele kakhulu wukuthi ngeke sisaya eVenda, sibonge ku(Ronnie) Schloss. Ngeke sisaluthatha uhambo oluya eVenda. 

“Sethemba ukuthi ngeke kube nemidlalo weDStv Premierhsip evenda. Sesizodlala ezinkundleni ezisezingeni manje. 

“Ngicabanga ukuthi lokho, kimi, umhlomulo omuhle kubadlali,” kusho uBartlett ngemuva komdlalo wezakhe neMaritzbrug United phakathi neviki. 

Kuyinto eyaziwayo ke ukuthi amaqembu amaningi, ikakhulukazi asuka eKapa, awakujabuleli ukuyodlala eVenda. 

Akhaliswa wukuthi kukude kakhulu kanti nezinkundla zakhona zivamise ukuba notshani pbuqinile ngena yesimo sezulu. 

Kodwa ke la mazwi kaBartelett amshiye eshaqekile uDavid Thidiela othi ubengawalindele kumuntu ohlonipheke njengoBartlett. 

“Ngiphoxeke kakhulu ngale nkulumo ephume emlonyeni weqhawe lethu eNingizimu Afrika,” kusho uDavid Thidiela kwabeFARPost. 

“Lo muntu waphuma kuleli wayodlala ngaphandle. Nginesiqiniseko kunokucwasa okuthile ake wabhekana nakho. 

“Ukuthi akhulumi amazwi anjengalawa kuyaphoxa kakhulu,” kuchaza uDavid Thidiela. 

“Ibhola yinto ehlanganisa abantu. Alifani negalofu nethenisi okuyimidlalo yamakhethekile. 

“Ukuthi yena akhuluume kanje ngale ndawo enabantu abalithanda kanjena ibhola kuyinto ekhombisa ukuziphakamisa kuye. 

“Kumele akuqonde ukuthi le ndawo ngeyasemakhaya. Ukuba khona kwebhola elikhokhelayo kusiza nangokukhulisa umnotho endaweni. 

“Amaqembu awadlali enkundleni engenabantu. Kusiza ngani ke ukudlalela edolobheni elikhulu kodwa iqembu libukwe yizinkonjane? 

“Lokho kuwusiza ngani umphakathi. Awukwazi ukucwasa abanye abantu uthi wena awufuni ukuya laphaya.

Thidiela: Kunenhlese yokucwasa kule nkulumo

“IVhembe ayifani neKapa, asinazo izinsiza. IThohoyandou Stadium ayifani neze neCape Town Stadium. 

“Kodwa sithi lokhu okuncane sifuna ukukusebenzisela ukusiza umphakathi. Akulona iphutha lethu ukuthi singabasemakhaya,” kuchaza uDavid Thidiela. 

Uthi okuxakayo ngale nkulumo kaBartlett wukuthi ukhala ngokuba kude kodwa uyakhohlw awukuthi namaqembu akhona eVenda kumele aphume ayodlala ngaphandle. 

“Ukhala nje bona baya kanye noma kabili ngesizini eThohoyandou. Bayakhala ngalolu hambo, kodwa bake bacabange nje okwenzeka kwiVFA (Venda Football Academy) TTM neLeopards? 

“Lamaqembu kumele ahambe ayodlala ekuhambeni. Okumele akwazi wukuthi ukusuka eKapa uya eVenda kuyalingana nokusuka eVenda uya eKapa. 

“Yize le nkulumo yakhe ingeyona eyokucwasa ngobuhlanga, kodwa inenhlese engeyinhle yokubukela phansi nokweya abanye abantu. 

FUNDA NALA: USiyabonga Ngezana uphawula ngokushiya kwakhe kwiChiefs

“Umuntu osezingeni elikhokhelayo akakwazi ukusho into enjalo. Ngabe uqonde ukusitshela ukuthi amaqembu awathi awafuni ukuyodlala e-Upington? 

“Kumele sikwamukele ukuthi ibhola elawo wonke umuntu kuwo wonke amakhona omhlaba,” kusho lesi sikhulu esinamava.