Eminye imidlaloEzakamuva

Ixoxwa ngezithombe: Amagama amahhashi eDundee July nokunye

Uthi bewazi ukuthi kukhona iqiniso eliphambene nale mibhalo ehlekisayo ebhalwe lapha kwiFacebook ethi ojokhi abawinile namahhashi abo baklonyeliswa ngesaka lempuphu, ihhashi elidle umhlanganiso izolo lihambe no-R300 000. 

Kuneminye imiklomelo ehlukene yemali yamanye amahhashi awinile. Kanti imali yemiklomelo ivela kuhulumeni nezinkampani ezizimele ezingabaxhasi ezifana neBMW ne-Ithala Bank (inkampani kahulumeni).

Nakhu okunye, uthi bewazi ukuthi yize uNxakanxaka kuyihhashi elidume kakhulu ngokuwina iDundee July, akhona amanye amagama amangazayo futhi ahlekisayo anikezwe amahhashi abekulo mjaho. 

Uyabazi nje oSondlosabantabami, Mfaziwendiya, Celine Deon, Ibhayilamakoti, Makubuhlungu, Ndabazotshwala, Gqokelaphandle, Shonokuthandayo, Wagqibelangoko, Isixaxa Samaxoki, Qhathanzipho, Private Number, Sentence, Khalazome, Democracy, Diploma, Dilikajele, Force of Gravity, Divorce namanye amaningi.