EzakamuvaIbhola

Sekugcine kuvunyelwene ngeMandela Day Marathon

IMandela Day Marathon izogcina ibe khona ngaphambi kokuthi kusongwe unyaka u-2023.

Lokhu kuqinisekiswe iKwaZulu-Natal Athletics  (KZNA) ngokuhlanganyela nohulumeni wesifundazwe iKwaZulu-Natal, umasipala uMgungundlovu District Municipality, uMsunduzi Local Municipality noMngeni Local Municipality.

Ngokwesitatimende, iMandela Day Marathon ka-2023 izokuba ngoDisemba 9.

Ukuba khona kwalo mjaho kulandela ukuxhumana nabo bonke abathintekayo. 

Lo mjaho uzoba khona ukubungaza impilo kababa wesizwe, owayengumengameli uNelson Mandela. 

Umcimbi uzophinde uqondane nokugubha iminyaka eyishumi kwadlula emhlabeni uMandela ngoDisemba 5 ngo-2013.

Umjaho walo nyaka uzokuba ne-21km half-marathon, yi-10km  ne-46664 run yodumo. 

I-42km marathon ngeke ibe khona kulo nyaka. Ezinye izinto ezithinta lo mjaho zizomenyezelwa ngokuhamba kwesikhathi kulo leli sonto. 

I-21km izoqala eHilton Police Station, kanti i-10km iqala eHowick, Sports Field, bese i-46664 iqale ngaseMidmar Dam. 

Kuzoqedelwa eMandela Capture Site eHowick. Ukungenela umjaho kuvulwe ngoNovemba 16 eWeb Tickets (www.webtickets.co.za). 

Isiyonke imingenelo ezokwamukelwa ingu-5000. Kwi-21.1km, bazoba ngu-2000, kanti kwi-10km kuzothathwa abangu-3000.