EzakamuvaEzokusubatha

Abakaholi namanje abasubathi abanqoba owokuhlonipha uJoseph Shabalala

Basabanjiswe isisila senyoni namanje abasubathi abanqoba umjaho wokuhlonipha inkakha yomculo kuleli uJoseph Bhekizizwe Shabalala. 

Impempe seyithole ukuthi kuze kube manje abahleli balo mjaho babamba beyeka uma sekumele kukhokhelwe abagijimi abanqoba. 

UJoseph Shabalala nguye owasungula iqembu lesichathamiyta elidume umhlaba wonke iLadysmith Black Mambazo. 

Lesi senzo sabahleli bomjaho wokumhlonipha sibonakala silingcolisa igama likaShabalala. 

Lo mjaho bewungoFebhuwari 11, okuwusuku le nkakha eyadlula ngalo emhlabeni. 

Omunye wabagijimi abanqoba kulo mjaho, uLebo Phalula owanqoba ebangeni lika-10km uthi namanje usabambe udonga.

Lo mjaho wokuhlonipha uJoseph Shabalala bekungokokuqala ukhona kulo nyaka. 

Nangosuku lo mjaho kuthiwa izinto zazingahambi kahle njengoba emaningi amaphutha ayenzeka. 

Umjaho awuzange uqale ngesikhathi esasibekiwe. Abasizayo emjahweni babengabonwa ezindaweni ezithile okumele ngabe bakuzo ngokwemigomo nemithetho yezokusubatha. 

Nasenkundleni lapho kwakuphelela khona umjaho abasubathi babexova udaka, ingekho imizamo eyenziwe ukudambisa udaka. 

Impempe seyithole ukuthi abasubathi abaningi sebenokungabaza ukuthi bazowugijima ngonyaka ozayo. 

ABasubathi babephume ngobuningi ngoba bejabulele ukuthi kuhlonishwa iqhawe uJoseph Shabalala ngalo mjaho. 

“Okubi wukuthi umndeni wakwaShabalala wawuzibambele wona kulo mjaho, bengafuni muntu ozobasiza.

“Inkinga ke wukuthi abanalwazi ngezokusubatha nokuphathwa kwemijaho efana nalona,” kubalisa omunye umsubathi ocele ukungadalulwa. 

FUNDA NALA: UFloyd Mbele ulaxaze iPirates, angase avumbuke kwelaseLimpopo

Esinye sezikhulu zalo mjaho, uVuyo Shabalala ucashunwe komunye umthombo wezindaba ecela abasubathi ukuthi babekezele, bazokhokhelwa. 

Uthe basalinde izimali zesibonelelo eziwumnikelo osuka phesheya kwezilwandle.