EzakamuvaEzokusubatha

Usophe ukuqopha umlando kwiComrades uGalatetsang Mekgoe 

By Alfred Ngubane

UGalaletsang Mekgoe  waba ngumsubathi wokuqala  omnyama wesifazane ukuqeda  endaweni yesihlanu  emlandweni  weComrades Marathon.

Manje usesophe ukuqeda  ukuchanasa  kwezintokazi ezimhlophe, ikakhulukazi ezaseRussia, njengoba  zakhonya  kusukela ngo-1921 kuze kube manje. 

AUbengakabi khona umgijimi omnyama onqoba lo mjaho noma ongene endaweni yesibili ohlangothini lwabesifazane. 

“Ngisebenze  kanzima  ukulungiselela  le Comrades Marathon. Bengisizwa ngozakwethu  besilisa esinabo eqenjini leNedbank Running Club  eNorth West. 

“Kubo bekukhona u-Edward Mothibi, Daniel Matshailwe, Dijana Tete, Onalenna Khonkhobe,” kusho uGalatetsang Mekgoe. 

“Umqeqeshi wethu uDave Adams  ungitshelile ukuthi kumele ngilwele isithunzi sabantu besimame abamnyama. 

“Uthe ngiyisosha lokugcina manje. Wathi kumele ngiyinqobe  le Comrades Marathon ngaphandle kwamathandabuzo.

“Ngizothembela kuyena umqeqeshi wethu uDave Adams nomenenja wethu uNick Bester  ukuthi  bangisize.

“Ngiyakholwa  ukuthi  uNick Bester uyakholelwa kumina njengoba ungidonse ngendlebe ukuthi ngizinikele ngayoyonke indlela. 

“Uthe njengoba sengiwazi umzila weComrades Marathon kuzongisiza kakhulu lokho,” kuqhuba uGalatetsang Mekgoe. 

FUNDA NALAA: Lihle impela ikhono ku-Andile Jali, kodwa useshiphe kakhulu

UGalatetsang Mekgoe uthi bakhona nabanye abasubathi besifazane abamfiselayo futhi abamgqugquzelayo ukuthi aqophe lo mlando. 

“Bakhona abasubathi besimame abamnyama abangesekayo ukuthi nginqobe lomjaho omkhulu nohlonishwayo emhlabeni jikelele.”