EzakamuvaIbhola

ISafa iveza indlela ebheke ekubeni ngunompempe

Intatheli yeMpempe

Inhlangano eyengamele ibhola kuleli, iSafa seyicacise ngendlela abafisa ukuba ngonompempe bayo okumele bayilandele. 

ISafa ithi lokhu kungenxa yokwanada kwezicelo ezitholayo kwabafisa ukwenza lo msebenzi obalulekile ebholeni. 

“Sijabule ngenani lezicelo ezivela kulabo abafisa ukuba ngonompempe kuzo zonke izifundazwe zakuleli,” kusho iSafa esitatimendeni. 

“Sicela ubheke ngezansi ezinye zezinto ezifunekayo nokuchazwa kwenqubo okufanele ilandelwe ukuze ube ngunompempe obhalisiwe. 

Okulandelayo yizinyathelo ezidingekayo ukuze ube ngunompempe osebenzisana neSafa:

1. Abangase babe ngonompempe kufanele babhalise kwiLocal Football Association (LFA) yalapho behlala khona.

2. ILFA izophatha amazinga amathathu okuqala kanompempe, okukhona kuwo ayisikhombisa (7) esewonke.

3. ILFA izokwazisa ngezinsuku nezindawo zezinkundla zokucobelelana ngolwazi zonompempe nokuthi izivivinyo zizobhalwa nini.

4. Ngemuva kokuqeda amazinga amathathu okuqala, ukuphumelela ukuhlolwa kokuqina komzimba nokuthola iminyaka emibili (2) noma emithathu (3) yokusebenza njengonompempe, i-LFA ingase iphakamise umuntu ophumelele esifundeni sayo ukuba angene konompempe abasebenza kuleso sifunda. 

5. Ngaphambi kokwamukelwa kwiphaneli yesifunda, abazothathwa kuyodingeka babhale futhi baphumelele ukuhlolwa kwezinga lesine futhi baphumelele ukuhlolwa kokuqina komzimba okuyophathwa iminyango yonompempe bezifunda. 

Qaphela: Ukuphasa izinga lakho lokuhlolwa nokuhlolwa kokufaneleka kwesifunda akuqinisekisi ukukhushulelwa kwiphaneli. 

6. Ngemuva kweminyaka emibili noma emithathu yokuthola isipiliyoni sonompempe ngokusebenza kumaligi ezifunda, nokugcina amazinga aphezulu okusebenza nokuqonda imithetho yomdlalo, umnyango wonompempe besifunda ungase uphakamise ukuba ufakwe konompempe besifundazwe. 

Kodwa-ke, ozothathwa kuyodingeka abhale futhi aphumelele izinga lesihlanu, elilawulwa yisifundazwe, futhi aphumelele ukuhlolwa kokuqina komzimba. 

Kumele kuqashelwe ukuthi abahambela imihlangano yokucobelelana ngolwazi yesifundazwe ngabamenyiwe kuphela. 

Qaphela: Ukuphasa izinga lakho lokuhlolwa nokuhlolwa kokufaneleka kwesifundazwe akuqinisekisi ukukhushulelwa kwiphaneli yonompempe besifundazwe. 

7. Uma umuntu enza umsebenzi encomekayo ngokuqhubekayo ekuqokweni kwakhe ezifundazweni, isifundazwe singammphakamisa ukuthi acutshungulwe ukuze abambe iqhaza emiqhudelwaneni yesifundazwe nekazwelonke. \

Uma umuntu enza kahle ngokungaphezi kule miqhudelwano, isifundazwe singamphakamisa ukuthi acatshangelwe ukuze athamele izinhlelo zeYouth Development Group National.

FUNDA NALA: UGiven Msimango uchazwe yindlela okwenziwa ngayo kwiChiefs

“Sithemba ukuthi ulwazi olungenhla lunikeze ukucaca okuthile futhi sikufisela konke okuhle ohambweni lwakho lokuba ngunompempe.”