AmankomaneEzakamuva

Akhala ngendlala amabhokisa aseKZN angasaqhathwa

Alfred Ngubane

Abashayisibhakela asebekhulile baKwaZulu-Natal sebeshaye indesheni emnyangweni wezeMidlalo esifundazweni, becela ukuthi uphoqe abahleli bezimpi ukuba babafake ezimpini abaziqhathayo.

Bathi bacela ukuthi uma kunezimpi ezikhona, kuqhathwe okungenani elilodwa lamabhokisa asemadala ngoba ayafa yindlala.

La mabhokisa athi wona awasaqhathwa nhlobo manje kodwa aphethe amabhande futhi amanye aseze aphucwa wona ngoba engasawavikeli.

Kula mabhokisa angasayazi iringi singabala oSiboniso “Tiger” Gonya, Mfumdisi Ngema, Ayanda Mthembu, Khumbulani Mdletshe no-Andile Mntungwa.

Bonke laba bashayisibhakela sebeke baphatha izicoco ezibalulekile nezibuyise isithunzi sesifundazwe kwezamankomane.

Kuyishwa ke ukuthi babhuqwe yindlala ngale ndlela bebe besangakwazi ukungena eringini bajabulise abantu ngesibhakela esimnandi.

“Siyanxusa ukuba nathi singazitshwa sengathi asisekho ngoba sisakwazi ukulwa njengabafana abasebancane,” kusho omunye walamabhokisa.

“Siyazicelela nje ukuthi uma uhulumeni engakwazi, asicelele kubahleli bezimpi bengasishiyi ngaphandle.

“Isibhakela wukuphela kwento esiyaziyo nesiziphilisa ngayo nemindeni yethu, manje uma kuqhubeka kanje sizolimala kakhulu.

FUNDA NALA: UCijimpi uneme ngokunqobisa AmaZulu iPremier’s Cup kodwa…

“Ikati kumanje lilala eziko kwabanye bethu. Kodwa siyethemba isikhalo sethu sizozwakala.”