Eminye imidlalo

Silungisa umbiko wethu ngomengameli we-KZN Athletics, uSteve Mkasi

Bafundi abathandekayo,

Siyaxolisa kakhulu ngodaba lwakamuva olushicilelwe yi Impempe.com mayelana nezinsolo ezibhekiswe kumengameli weKZN Athletics, uSteve Mkasi.

Inhloso yethu ngokubika ngalolu daba bekuwukuveza izinsolo ezibucayi futhi sithwese abasezikhundleni ijoka lokuziphendulela. 

Nokho-ke siyaqonda ukuthi indlela udaba olwethulwe ngayo kungenzeka idale usizi nokuphatheka kabi kuMnu Mkasi nabanye.

Siyavuma ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuthathwa njengomuntu omsulwa aze atholwe enecala, futhi siyazisola ngobubi ukubika kwethu okungase kubudale esithunzini sikaMnu uMkasi.

Njengomthombo wezindaba ozibophezele ekubikeni iqiniso ngokungesabi, sizobe sibuyekeza izinqubo zethu zokuhlela ukuze siqinisekise ukuthi ukubika okuzayo ngezindaba ezibucayi kuphathwa ngokucophelela okukhulu. 

Kungukuzibophezela kwethu ukuhlinzeka ngobuntatheli obuthembekile nobungenzeleli, obusiza abafundi bethu nomphakathi wonkana. 

Sizolwela ukugcina izinga eliphakeme lokubika ngokuziphatha kuyo yonke imizamo yethu yesikhathi esizayo.

Siyaphinda futhi, sidlulisa ukuxolisa kuMnu. Mkasi nakubo bonke abafundi bethu nganoma yiluphi usizi oludalwe wukubika kwethu. Siyabonga ngokuqonda kwakho.

Ozithobayo,

Ithimba labahleli be-Impempe.com