EzakamuvaIbholaIngosi

Nazoke, i-PSL isiyibambe ngakho ngamacala manje

Sihle Ngubo

Kumasizini edlule iPremier Soccer League (PSL) ibigxekwa kakhulu ngobuhlathi uma kukhulunywa ngokuqulwa kwamacala phambi kwekomiti layo eliqondisa ubugwegwe.

Ibingasukelwa i-PSL ngoba ibihluleka incame ukulungisa into yamacala amaqembu ehlukene kusenesikhathi. 

Amacala abenqwabelana kuze kusongwe isizini engasonjululwanga. Lokhu bekususa umsindo nesiphithiphithi esikhulu ekupheleni kwesizini sekumele ngabe konke kuyasongwa. 

Uthole ukuthi isizini isiphelile kodwa kunamaphuzu okungahlaluki ukuthi awaliphi iqembu.

Kuke kwaba nesikhathi lapho iRoyal AM yale yaphetha ukudlala imidlalo yokuhlunga ngoba ithi iyona ompetha beNational First Division (NFD) ngaleso sikhathi. 

Wonke lo msindo wawudalwe yikona ukuthi i-PSL ibingawasukumeli ngokushesha amacala yize ibisuke seyishilo ukuthi iqembu elithile linecala. 

Yebo amaqembu anamalungelo okuqhubezela amacala phambili kodwa kuba ngcono uma lokho kwenzeka ngokushesha, kungalindwa singekho isidingo.

Nokho kubukeka sengathi iPSL ifundile emaphutheni ayo njengoba izinto sezenzeka ngokushesha manje, uma kukhulunywa ngokuqulwa kwamacala. 

Selokhu kubuye umshushisi uZola Majavu konke kuyashesha futhi akulindwa ukuqulwa kwamacala.

Abalandeli beChiefs bajikijela uMolefi Ntseki ngemuva komdlalo wabo neTS Galaxy ezinsukwini ezimbalwa ezedlule. 

Leli cala selihlalile, iChiefs yalivuma futhi izohlawula. Kumele kunconywe kakhulu okwenziwa uMajavu nekomiti lakhe ngoba kugwema umsindo nokudonsisana okungenasidingo.

Amanye amacala besize sikhohlwe nokuthi kusafanele ahlalelwe phambilini, ngoba bekunobuhlathi endleleni yokwenza izinto. 

Nokho kubukeka kuhamba kahle manje futhi uMajavu usishayela ngendlela okuyiyo isitimela sakhe.

Ngasohlangothini lweSouth African Football Association (Safa) kumele bake basike iphethini kwiPSL, bazame ukulungisa into yabo yonompempe. 

Kuyajabulisa ukuthi kukhona asebekuqalile ukuqondisa amaphutha onompempe babo ababuye bathathe izinqumo ezikushiya ubambe ongezansi.

Yisikhathi sokuqeda ubuhlathi, ukunganaki nokweya abathandi banobhutshuzwayo kuleli. 

I-PSL neSafa kumele bashanele emagcekeni abo ukuze umakoti uma efika angagigwa yimfucuza nezibi. 

FUNDA NALA: Lihle ikusasa ku-Ime Okon, oqoke iBafana, wadela iSuper Eagles

Mhlawumbe lezi zinhlangano ziyogcina zikwazile nokusebenzisana ndawonye kangcono kunalokhu esikubonayo. Shwiii!