Eminye imidlaloEzakamuva

Kusolwa umqeqeshi ngokufa komdlali ‘onqabe nocansi’ 

Lifuna ubulungiswa iwele likaKhanyile Ntetho ongasekho, okusolwa ukuthi wathunjwa qede wadutshulwa wabulawa ngumqeqeshi wakhe we-netball. 

UKwakhanya Ntetho wakuCentane e-Eastern Cape uthe ngeke akuthole ukuthula noma ukuphumula kuze kuboshwe umqeqeshi wakhe we-netball. 

UKhanyile Ntetho wadutshulwa wabulawa umqeqeshi wakhe we-netball e-East London ngomhlaka-13 Ephreli. 

Kuthiwa uKhanyile ubejabule nomngani wakhe nomqeqeshi ngemuva kokuba iqembu lakhe le-netball linqobe umdlalo.

Ngakusasa umndeni wakhathazeka njengoba uKhanyile engafikanga ekhaya nocingo lwakhe luvaliwe. 

Kuthiwa umndeni uye kubo kamqeqeshi ukuyobuza ukuthi ukuphi uKhanyile, bafika engekho. 

Ngakusasa, zingu-15 ku-Ephreli, umndeni waziswa ukuthi uKhanyile udutshulwe wabulawa umqeqeshi wakhe nabangani bakhe ababili ngemuva kokuthi enqabile uma becela ukulala naye. 

Umsolwa kubikwa ukuthi ulahle isidumbu sikaKhanyile phambi kwesibhedlela esiseduze.

“Lesi yisethembiso engisenza kudadewethu uKhanyile, angisoze ngaphumla kuze kukhokhe umqeqeshi wakhe omubi owamfaka ethuneni. 

“Ngiyafisa sengathi ngabe yimi lo obelele lapho phambi kwaleso sibhedlela ngingenamandla. 

“Ngiyazi ukuthi udadewethu wabulawa ngoba wanqaba futhi into ebengiyazi ngaye ukuthi ubenenkani futhi enesibindi…

“Ubengesabi, bebefuna ucansi kuye, yingakho benqume ukumbulala ngoba ubebalwisa,” kusho uKwakhanya.

Uthe ufuna kuboshwe abenzi bobubi ngale nto abayenza kudadewabo. 

“Into enginethemba ngayo ukuthi icebo likaNkulunkulu yilona elizoba yisiphetho.

“Bengingazi ukuthi kufanele sixwayiswe ngabaqeqeshi be-netball abakhanukela amantombazane abawaqeqeshayo. 

“Kuyanyanyisa futhi angisoze ngaphumla. ubulungiswa buyenzeka ngiphatheke kabi futhi ngesinye isikhathi angikwazi nokulala ebusuku ngicabanga ngezinto ebesizenza ndawonye.” Okhulumela amaphoyisa ase-Eastern Cape uCaptain Hazel Mqala usiqinisekisile lesi sigameko. 

“Amaphoyisa aphenya icala lokubulala ngemuva komdlali we-netball oneminyaka engu-23 owadutshulwa e-East Bank, eBuffalo Flats, ngomhlaka-13 Ephreli 2024. 

“Umufi wayenabangani bakhe babesendaweni yomqeqeshi ngesikhathi abanye bezwa ukuqhuma kwesibhamu. 

“Bahamaba bayobheka, babona umufi enamanxeba okudutshulwa, waphuthunyiswa esibhedlela esiseduze ukuze athole ukwelashwa,” kusho uMqala.