EzakamuvaIbhola

Ukulimala kumphoqe ukushintsha amaqembu

Umdlali omusha weDurban Ladies FC, uZethembiso “Nonky” Vilakazi uthathe isinqumo esinzima sokushiya iqembu akhulele kulo iLindelani Ladies FC.

Lokhu bekungenxa yokuthi ubedinga usizo, ukulimala anako kudinga odokotela abaseqophelweni eliphezulu. 

Womabili la maqembu agijima kwiHollywoodbets Super League, okuyiligi yebhola lamantombazane. 

Lo mdlali obegijima kwiLindelani Ladies kumasizini angaphezulu kwalishumi edlule wathola ukulimala eqakaleni edlalela i-UKZN kwiVarsity Cup ngonyaka odlule. 

ILindelani Ladies, okuliqembu afika kulo esaneminyaka engaphansi kwelishumi, yehlulekile ukumsiza ukuthi athole ukwelashwa eqakaleni. 

UNonky ube sethatha isinqumo sokushiya kuleli qembu ngemuva kokuthi ethenjiswe yiDurban Ladies ukuthi izomsiza ukuthi ayohlinzwa. 

“Ngithathe isinqumo sokushiya kwiLindelani ngoba bengingalutholi usizo olusheshayo ekulumaleni kwami. 

“IDurban Ladies ingithembise ukuthi izongilekelela kwizindleko zokuthi ngiyohlinzwa. 

“Kube nzima kakhulu ukuthatha lesi sinqumo, kodwa bengiphoqelekile ukuthi ngisithathe ngoba anginawo amandla okuzisiza okukhokhela izindleko zokuyohlinzwa.” 

Ukhale ngokuthi lokhu kulimala bese kuqala nokumdalela umzwangedwa njengoba ebengazi uzokulapha kanjani.

“Ukulimala kwami kungihlukumeza nasemqondweni ngoba ngisamile ukudlala ibhola… 

“Kodwa ngiyazama ukuziqinisa nokuzinika ithemba lokuthi ngizodlula kulesi simo engibhekene naso.”

UNonky uthi uma esethole usizo uzosebenza kanzima ukubuyela kwiBanyana Banyana. 

“Uma sengidlulile kulesi simo engibhekene naso ngizosebenza ngokuzikhandla ukubuyela kwiBanyana Banyana. 

“Futhi ngisanephupho lokuyodlala phesheya kwezilwandle.” 

UNonky uqale ukumela  iNingizimu Africa kwizinga labadlali abaneminyaka engaphansi kwa-17 ubudala ngaphambi kokuthi akhushulelwe kwelabaneminyaka engaphansi kwengama-20. 

Uke wadlala nakwiBanyana Banyana kwiCosafa Cup yabesifazane.